• نشست مدیر سرمایه گذاری صندوق احیاء با بهره برداران بناهای تاریخی به منظور شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

 • بازدید پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء از بناهای تاریخی تبریز

 • بازدید سرپرست صندوق احیاء از بناهای تاریخی زنجان

 • بناهای تاریخی صندوق احیاء میزبان رویدادهای فرهنگی در شب یلدا

 • بازدید سرپرست صندوق احیاء از اماکن تاریخی صندوق احیاء در استان یزد

 • بازدید پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء از اماکن تاریخی این صندوق در استان اصفهان

 • برگزاری دویست و بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره صندوق احیاء بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی

 • بازدید پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء از عمارت تاریخی نظامیه یکی از بناهای تاریخی واگذار شده صندوق احیاء به بخش خصوصی

 • نشست تخصصی دانشگاهیان و فعالان حوزه مرمت بناهای تاریخی اسپانیا و مسئولان و کارشناسان صندوق احیاء

 • اقامت سالار عقیلی و گروه موسیقی وی در هتل لاله یزد، یکی از نمونه های موفق واگذاری بناهای تاریخی توسط صندوق احیاء

 • نشست مدیر سرمایه گذاری صندوق احیاء با بهره برداران بناهای تاریخی به منظور شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته
 • بازدید پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء از بناهای تاریخی تبریز
 • بازدید سرپرست صندوق احیاء از بناهای تاریخی زنجان
 • بناهای تاریخی صندوق احیاء میزبان رویدادهای فرهنگی در شب یلدا
 • بازدید سرپرست صندوق احیاء از اماکن تاریخی صندوق احیاء در استان یزد
  • نشست مدیر سرمایه گذاری صندوق احیاء با بهره برداران بناهای تاریخی به منظور شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته
  • بازدید پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء از بناهای تاریخی تبریز
  • بازدید سرپرست صندوق احیاء از بناهای تاریخی زنجان
  • بناهای تاریخی صندوق احیاء میزبان رویدادهای فرهنگی در شب یلدا
  • بازدید سرپرست صندوق احیاء از اماکن تاریخی صندوق احیاء در استان یزد