• اختتامیه هفتمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان برگزار شد

 • برپایی کارگاه های آموزشی هفتمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان

 • نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء برای بررسی طرح مرمت و احیاءخانه امینیان کرمان،کاروانسرای میاندشت و کاروانسرای وکیل

 • مراسم اختتامیه جشنواره عکس احیا با حضور دکتر مونسان

 • برگزاری مراسم افتتاحیه چهارمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی باقری های گرگان

 • بازدید مدیرعامل صندوق احیاء و هیئت همراه از کاروانسرای لات گیلان

 • برگزاری شب ویژه رویداد فرهنگی صندوق احیاء در کاروانسرای تاریخی افضل شوشتر

 • بازدید مدیرعامل صندوق احیاء از خانه تاریخی ماپار اهواز

 • بازدید مدیرعامل صندوق احیاء و هیئت همراه از بناهای تاریخی استان خوزستان

 • برگزاری سیزدهمین جشنواره اسب اصیل ترکمن با حضور مونسان

 • اختتامیه هفتمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان برگزار شد
 • برپایی کارگاه های آموزشی هفتمین رویداد فرهنگی  صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان
 • نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء برای بررسی طرح مرمت و احیاءخانه امینیان کرمان،کاروانسرای میاندشت و کاروانسرای وکیل
 • مراسم اختتامیه جشنواره عکس احیا با حضور دکتر مونسان
 • برگزاری مراسم افتتاحیه چهارمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی باقری های گرگان
  • اختتامیه هفتمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان برگزار شد
  • برپایی کارگاه های آموزشی هفتمین رویداد فرهنگی  صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان
  • نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء برای بررسی طرح مرمت و احیاءخانه امینیان کرمان،کاروانسرای میاندشت و کاروانسرای وکیل
  • مراسم اختتامیه جشنواره عکس احیا با حضور دکتر مونسان
  • برگزاری مراسم افتتاحیه چهارمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی باقری های گرگان