• جشنواره انار باغ نمیر تفت برگزار شد

 • صندوق احیاء بناهای تاریخی با کمیسیون ملی یونسکو تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 • نشست تخصصی احیاء بناهای تاریخی در ایران فرصت ها و چالش های پیش رو

 • جلسه شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء

 • بازدید دکتر علی اصغرمونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از عملیات اجرایی کاروانسرای کوهاب نظنز

 • نمایش 15 اثر برتر جشنواره عکس بناهای تاریخی ایران؛ احیاء همزمان با نمایشگاه پنجاهمین سالگرد روابط ایران و استرالیا

 • بازدید مدیر عامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان یزد

 • بازدید پرهام جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان لرستان

 • برگزاری رویداد فرهنگی در کاروانسرای یام مرند

 • بازدید مدیر عامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان مرکزی

 • جشنواره انار باغ نمیر تفت برگزار شد
 • صندوق احیاء بناهای تاریخی با کمیسیون ملی یونسکو تفاهم نامه همکاری امضا کردند
 • نشست تخصصی احیاء بناهای تاریخی در ایران فرصت ها و چالش های پیش رو
 • جلسه شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء
 • بازدید دکتر علی اصغرمونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از عملیات اجرایی کاروانسرای کوهاب نظنز
  • جشنواره انار باغ نمیر تفت برگزار شد
  • صندوق احیاء بناهای تاریخی با کمیسیون ملی یونسکو تفاهم نامه همکاری امضا کردند
  • نشست تخصصی احیاء بناهای تاریخی در ایران فرصت ها و چالش های پیش رو
  • جلسه شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء
  • بازدید دکتر علی اصغرمونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از عملیات اجرایی کاروانسرای کوهاب نظنز