• خانه صادقی اردبیل، پذیرای علاقه مندان به بناهای تاریخی و مراسم فرهنگی چهارشنبه پایانی سال 95

 • دیدارمائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا با محمدرضا پوینده مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی

 • حضور معاون خاورمیانه آژانس همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) و هیئت همراه در کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج بنای واگذار شده صندوق احیاء که پس از مرمت به بهره برداری ارسیده است

 • افتتاحيه خانه صادقي اردبيل بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء به بخش خصوصي

 • بازدید مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی(عیدانه)

 • بنای تاریخی خانه صادقی اردبیل

 • نشست هم اندیشی گردشگری پایدار برای توسعه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی

 • حضور محمد رضا پوينده مدير عامل و رييس هيات مديره صندوق احياء در دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته

 • بازدید محمد رضا پوینده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از كاروانسراي لات استان گيلان، بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء

 • بازدید محمدرضا پوینده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاءاز اماکن تاریخی استان مازندران

 • خانه صادقی اردبیل، پذیرای علاقه مندان به بناهای تاریخی و مراسم فرهنگی چهارشنبه پایانی سال 95
 • دیدارمائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا با محمدرضا پوینده مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی
 • حضور معاون خاورمیانه آژانس همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) و هیئت همراه در کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج بنای واگذار شده صندوق احیاء که پس از مرمت به بهره برداری ارسیده است
 • افتتاحيه خانه صادقي اردبيل بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء به بخش خصوصي
 • بازدید مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی(عیدانه)
 • بنای تاریخی خانه صادقی اردبیل
 • نشست هم اندیشی گردشگری پایدار برای توسعه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی
 • حضور محمد رضا پوينده مدير عامل و رييس هيات مديره صندوق احياء در دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته
 • بازدید محمد رضا پوینده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از كاروانسراي لات استان گيلان، بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء
 • بازدید محمدرضا پوینده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاءاز اماکن تاریخی استان مازندران
  • خانه صادقی اردبیل، پذیرای علاقه مندان به بناهای تاریخی و مراسم فرهنگی چهارشنبه پایانی سال 95
  • دیدارمائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا با محمدرضا پوینده مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی
  • حضور معاون خاورمیانه آژانس همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) و هیئت همراه در کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج بنای واگذار شده صندوق احیاء که پس از مرمت به بهره برداری ارسیده است
  • افتتاحيه خانه صادقي اردبيل بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء به بخش خصوصي
  • بازدید مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی(عیدانه)
  • بنای تاریخی خانه صادقی اردبیل
  • نشست هم اندیشی گردشگری پایدار برای توسعه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی
  • حضور محمد رضا پوينده مدير عامل و رييس هيات مديره صندوق احياء در دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته
  • بازدید محمد رضا پوینده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از كاروانسراي لات استان گيلان، بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء
  • بازدید محمدرضا پوینده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاءاز اماکن تاریخی استان مازندران