• برگزاری سومین نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء در سال جاری با بررسی طرح مرمت و احیاء5 بنای تاریخی کشور، با حضور سرپرست صندوق احیاء

 • بررسی اصلاح قراردادهای سرمایه گذاری در بناهای تاریخی با هدف رفع مشکلات این حوزه در نشست هیئت مدیره صندوق احیاء

 • سی و هفتمین نشست شورای مدیران صندوق احیاء با حضور پرهام جانفشان سرپرست این صندوق

 • دیدار نماینده شرکت فرانسوی «رینک» با پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء

 • بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از سعد السلطنه قزوین یکی از واگذاری های موفق صندوق احیاء

 • افتتاحیه خانه بادگیر کلانتر از بناهای موفق واگذارشده صندوق احیاء به بخش خصوصی

 • بازدید معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی با همراهی سرپرست صندوق احیاء از خانه طاهریان سمنان

 • بازدید پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء، نصرت الله تاجیک عضو هیئت مدیره این صندوق و هیئت همراه از کاروانسرای ایوانکی استان سمنان بنای قابل واگذاری صندوق احیاء

 • نشست بررسی طرح مرمت و احیاء گراند هتل قزوین برگزار شد

 • دیدار محمدرضا پوینده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیا و اعضای شورای شهر مشهد مقدس

 • برگزاری سومین نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء در سال جاری با بررسی طرح مرمت و احیاء5 بنای تاریخی کشور، با حضور سرپرست صندوق احیاء
 • بررسی اصلاح قراردادهای سرمایه گذاری در بناهای تاریخی با هدف رفع مشکلات این حوزه در نشست هیئت مدیره صندوق احیاء
 • سی و هفتمین نشست شورای مدیران صندوق احیاء با حضور پرهام جانفشان سرپرست این صندوق
 • دیدار نماینده شرکت فرانسوی «رینک» با پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء
 • بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از سعد السلطنه قزوین یکی از واگذاری های موفق صندوق احیاء
  • برگزاری سومین نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء در سال جاری با بررسی طرح مرمت و احیاء5 بنای تاریخی کشور، با حضور سرپرست صندوق احیاء
  • بررسی اصلاح قراردادهای سرمایه گذاری در بناهای تاریخی با هدف رفع مشکلات این حوزه در نشست هیئت مدیره صندوق احیاء
  • سی و هفتمین نشست شورای مدیران صندوق احیاء با حضور پرهام جانفشان سرپرست این صندوق
  • دیدار نماینده شرکت فرانسوی «رینک» با پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء
  • بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از سعد السلطنه قزوین یکی از واگذاری های موفق صندوق احیاء