• بازدید پرهام جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان لرستان

 • برگزاری رویداد فرهنگی در کاروانسرای یام مرند

 • بازدید مدیر عامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان مرکزی

 • اختتامیه هفتمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان برگزار شد

 • برپایی کارگاه های آموزشی هفتمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان

 • نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء برای بررسی طرح مرمت و احیاءخانه امینیان کرمان،کاروانسرای میاندشت و کاروانسرای وکیل

 • مراسم اختتامیه جشنواره عکس احیا با حضور دکتر مونسان

 • برگزاری مراسم افتتاحیه چهارمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی باقری های گرگان

 • بازدید مدیرعامل صندوق احیاء و هیئت همراه از کاروانسرای لات گیلان

 • برگزاری شب ویژه رویداد فرهنگی صندوق احیاء در کاروانسرای تاریخی افضل شوشتر

 • بازدید پرهام جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان لرستان
 • برگزاری رویداد فرهنگی در کاروانسرای یام مرند
 • بازدید مدیر عامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان مرکزی
 • اختتامیه هفتمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان برگزار شد
 • برپایی کارگاه های آموزشی هفتمین رویداد فرهنگی  صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان
  • بازدید پرهام جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان لرستان
  • برگزاری رویداد فرهنگی در کاروانسرای یام مرند
  • بازدید مدیر عامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان مرکزی
  • اختتامیه هفتمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان برگزار شد
  • برپایی کارگاه های آموزشی هفتمین رویداد فرهنگی  صندوق احیاء در مجموعه تاریخی عامری های کاشان