• با حضور سفیر اسپانیا انعقاد تفاهم نامه بین صندوق احیاء بناهای تاریخی و پارادورز اسپانیا انجام شد

 • بازديد نمايندگاه غير ايراني پنجمين اجلاس بين المللي شهرهاي اسلامي از كاروانسراي تاريخي سعد السلطنه قزوين

 • افتتاح نخستين نمايشگاه دستاوردهاي صندوق احياء توسط مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس شوراي اسلامي

 • بازدید معاون رئیس‌جمهور از نمایشگاه تخصصی صندوق احیا در مجلس شورای اسلامی

 • دیدار نوروزی احمدی پور با فعالان بخش خصوصی حوزه صنایع دستی و گردشگری

 • خانه صادقی اردبیل، پذیرای علاقه مندان به بناهای تاریخی و مراسم فرهنگی چهارشنبه پایانی سال 95

 • دیدارمائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا با محمدرضا پوینده مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی

 • حضور معاون خاورمیانه آژانس همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) و هیئت همراه در کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج بنای واگذار شده صندوق احیاء که پس از مرمت به بهره برداری ارسیده است

 • افتتاحيه خانه صادقي اردبيل بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء به بخش خصوصي

 • بازدید مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی(عیدانه)

 • با حضور سفیر اسپانیا انعقاد تفاهم نامه بین صندوق احیاء بناهای تاریخی و پارادورز اسپانیا انجام شد
 • بازديد نمايندگاه غير ايراني پنجمين اجلاس بين المللي شهرهاي اسلامي از كاروانسراي تاريخي سعد السلطنه قزوين
 • افتتاح نخستين نمايشگاه دستاوردهاي صندوق احياء توسط مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس شوراي اسلامي
 • بازدید معاون رئیس‌جمهور از نمایشگاه تخصصی صندوق احیا در مجلس شورای اسلامی
 • دیدار نوروزی احمدی پور با فعالان بخش خصوصی حوزه صنایع دستی و گردشگری
 • خانه صادقی اردبیل، پذیرای علاقه مندان به بناهای تاریخی و مراسم فرهنگی چهارشنبه پایانی سال 95
 • دیدارمائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا با محمدرضا پوینده مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی
 • حضور معاون خاورمیانه آژانس همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) و هیئت همراه در کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج بنای واگذار شده صندوق احیاء که پس از مرمت به بهره برداری ارسیده است
 • افتتاحيه خانه صادقي اردبيل بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء به بخش خصوصي
 • بازدید مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی(عیدانه)
  • با حضور سفیر اسپانیا انعقاد تفاهم نامه بین صندوق احیاء بناهای تاریخی و پارادورز اسپانیا انجام شد
  • بازديد نمايندگاه غير ايراني پنجمين اجلاس بين المللي شهرهاي اسلامي از كاروانسراي تاريخي سعد السلطنه قزوين
  • افتتاح نخستين نمايشگاه دستاوردهاي صندوق احياء توسط مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس شوراي اسلامي
  • بازدید معاون رئیس‌جمهور از نمایشگاه تخصصی صندوق احیا در مجلس شورای اسلامی
  • دیدار نوروزی احمدی پور با فعالان بخش خصوصی حوزه صنایع دستی و گردشگری
  • خانه صادقی اردبیل، پذیرای علاقه مندان به بناهای تاریخی و مراسم فرهنگی چهارشنبه پایانی سال 95
  • دیدارمائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا با محمدرضا پوینده مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی
  • حضور معاون خاورمیانه آژانس همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) و هیئت همراه در کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج بنای واگذار شده صندوق احیاء که پس از مرمت به بهره برداری ارسیده است
  • افتتاحيه خانه صادقي اردبيل بناي موفق واگذار شده توسط صندوق احياء به بخش خصوصي
  • بازدید مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء از بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی(عیدانه)