• برگزاری نمایشگاه عکس­ « میان سرگشتگی و جاودانگی» الن سکارولی در خانه تاریخی آقازاده ابرکوه

 • بازدید مدیرعامل صندوق احیاء و معاون میراث فرهنگی کشو از بناهای تاریخی قزوین

 • نشست تخصصی خلاقیت در تعیین کاربری بناهای تاریخی توسط آکادمی صندوق احیاء برگزار شد

 • نوزدهمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء با عنوان جشنواره آلاله های الوند در حمام محله حاجی همدان افتتاح شد

 • حضور صندوق احیاء در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته/پایان روزها

 • حضور صندوق احیاء در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته/ سومین روز

 • حضور صندوق احیاء در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته/ دومین روز

 • حضور صندوق احیاء در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته/نخستین روز

 • برگزاری جشنواره «نمک»، نوزدهمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در کاروانسرای دهنمک

 • برگزاری هجدهمین جشنواره فرهنگی صندوق احیاء در سال 97 با عنوان «جزیره رویایی شوشتر»

 • برگزاری نمایشگاه عکس­ « میان سرگشتگی و جاودانگی» الن سکارولی در خانه تاریخی آقازاده ابرکوه
 • بازدید مدیرعامل صندوق احیاء و معاون میراث فرهنگی کشو از بناهای تاریخی قزوین
 • نشست تخصصی خلاقیت در تعیین کاربری بناهای تاریخی توسط آکادمی صندوق احیاء برگزار شد
 • نوزدهمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء با عنوان جشنواره آلاله های الوند در حمام محله حاجی همدان افتتاح شد
 • حضور صندوق احیاء در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته/پایان روزها
  • برگزاری نمایشگاه عکس­ « میان سرگشتگی و جاودانگی» الن سکارولی در خانه تاریخی آقازاده ابرکوه
  • بازدید مدیرعامل صندوق احیاء و معاون میراث فرهنگی کشو از بناهای تاریخی قزوین
  • نشست تخصصی خلاقیت در تعیین کاربری بناهای تاریخی توسط آکادمی صندوق احیاء برگزار شد
  • نوزدهمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء با عنوان جشنواره آلاله های الوند در حمام محله حاجی همدان افتتاح شد
  • حضور صندوق احیاء در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته/پایان روزها