امروز شنبه 4 خرداد 1398      


مدیرعامل صندوق احیاء:
 صندوق احیاء از جشنواره فرهنگی با محوریت بناهای تاریخی در خراسان شمالی حمایت می کند
  • یونسکو و صندوق احیاء؛ دو روی سکه حفاظت از ابنیه تاریخی

    دغدغه حفظ و احیاء بناهای تاریخی به عنوان ثروت‌های میان نسلی همواره یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه توسعه پایدار بوده که توسط سازمان‌های جهانی نظیر یونسکو و شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ICOMOS) نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است....