امروز يکشنبه 28 دی 1399      


جزئیات مرمت و احیاء« خانه پدری جلال»
بیش از 34 هزار اثر تاریخی ثبت ملی و نزدیک به یک میلیون اثر واجد ارزش تاریخی فرهنگی در کشور وجود دارد که باید از هر پتانسیلی برای مرمت و احیاء آنها استفاده کرد. خانه پدری جلال از جمله این آثار است که به تازگی به صندوق احیاء واگذار شده است تا با جذب سرمایه گذار صلاحیت دار نسبت به مرمت، احیا و بهره برداری از آن اقدام کند. معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در پی سوالات ایجاد شده برای این بنا، به تشریح جزئیات مرمت و احیاء آن پرداخته اشت.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10