امروز يکشنبه 28 دی 1399      


کیستی و چیستی ما در گرو احیای بناهای تاریخی است
محمدرضا نیکبخت استاد برجسته معماری کشور، معتقد است حفظ و احیای بناهای تاریخی باعث تقویت حافظه تاریخی ما خواهد شد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه می تواند علاوه بر پیامدهای مثبت اقتصادی، باعث می شود این نگاه و رویکرد در لایه های اجتماعی جامعه شود و در نتیجه باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود. به گفته او کیستی و چیستی جامعه با مرمت و احیاء این بناهای تاریخی یادآوری می شود و در نتیجه علاوه بر هویت بخشی، ارتقای حس تعلق خاطر ملی را هم در پی خواهد داشت.
فیروز فیروز استاد برجسته معماری ایران با تاکید بر نقش اثربخش صندوق احیاء بناهای تاریخی:
دیوانخانه شیراز نیازمند مشارکت یک سرمایه گذار قوی و مورد وثوق مردم است
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10