امروز جمعه 3 فروردين 1397      


مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء در دیدار با فرماندار آران و بیدگل، تأکید کرد:
حمایت قانونی و تسهیل گری صندوق احیاء از باززنده سازی کاروانسرای مرنجاب توسط بخش خصوصی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • علی اصغر مونسان*
    تهران، میزبان گردشگری ایران و جهان

    سال ۲۰۱۷ در حالی از سوی سازمان ملل متحد «گردشگری پایدار، ابزار توسعه» نام گرفته بود که صنعت گردشگری همچنان به رشد خود ادامه داد....