امروز دوشنبه 25 آذر 1398      


مدیرعامل صندوق احیاء، در نشست تخصصی خلاقیت در تعیین کاربری بناهای تاریخی، تصریح کرد:
 ایجاد کنشگری در حوزه احیاء و رسیدن به نقش موثر بناهای تاریخی در قالب تعیین کاربری های خلاقانه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • یونسکو و صندوق احیاء؛ دو روی سکه حفاظت از ابنیه تاریخی

    دغدغه حفظ و احیاء بناهای تاریخی به عنوان ثروت‌های میان نسلی همواره یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه توسعه پایدار بوده که توسط سازمان‌های جهانی نظیر یونسکو و شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ICOMOS) نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است....