امروز شنبه 5 خرداد 1397      
رئیس کمیسیون عمران مجلس
حوزه احیاء بناهای تاریخی از مستثنی شدن تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی سود می برد
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از مهمترین حوزه هایی که می تواند از مصوبه مجلس سود ببرد بخش احیاء بناهای تاریخی و فعالان آن هستند و این مصوبه مجلس در صورت اجرای دقیق می تواند منجر به جذابیت بیشتر احیاء بناهای تاریخی برای سرمایه گذاران شود.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: ضرورت توسعه صنعت گردشگری در تمام ارکان تصمیم گیری و اجرایی کشور به خوبی درک شده و در مجلس هم نمایندگان با تصویب مستثنی شدن تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی راه را برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری بازتر کردند.

نماینده جهرم افزود: با اجرای این مصوبه عملا ما شاهد کاهش دخالت نهادهای دولتی و همینطور کاهش چشمگیر بروکراسی اداری برای فعالیت در حوزه تاسیسات گردشگری خواهیم بود که قطعا شرایط را برای جذب بیشتر سرمایه گذاری فراهم می کند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین حوزه هایی که می تواند از مصوبه مجلس سود ببرد بخش احیاء بناهای تاریخی و فعالان آن هستند و این مصوبه مجلس در صورت اجرای دقیق می تواند منجر به جذابیت بیشتر احیاء بناهای تاریخی برای سرمایه گذاران شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبات قبلی نمایندگان برای احیاء محلات و بناهای تاریخی شهرها در قالب برنامه ششم توسعه تاکید کرد: این مصوبات به نحوی در راستای یکدیگر و در جهت باز کردن مسیرها برای ایجاد جاذبه اقتصادی و صنفی در صنعت گردشگری و حوزه احیاء بناهای تاریخی است که البته باید با تعریف تسهیلات ویژه سرمایه گذاری نیز تقویت گردد.

رضایی کوچی توضیح داد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که دست سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در این حوزه ها بازتر و موانع فعالیت آنها کمتر شود تا در نهایت شاهد شکوفایی موثری در صنعت گردشگری باشیم.


1395/10/22

کلید واژه:صابتا، صندو ق احیاء ، نماینده، رضایی، کمیسیون عمران