امروز شنبه 5 خرداد 1397      
عضو هیات علمی دانشکده گردشگری سمنان
در تکالیف برنامه ششم برای نهادهای مختلف نباید مجموعه های تخصصی مانند صندوق احیاء به حاشیه بروند
عضو هیات علمی دانشکده گردشگری سمنان گفت: تکالیف برنامه ششم توسعه برای دستگاه های مختلف در صنعت گردشگری باید با تعریف درست و تخصصی روابط بین این دستگاه ها در قوانین عادی و سیاست گذاری های عمومی تقویت شده و مسیر منطقی خود را پیدا کند.

محمد نجارزاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: برنامه ششم توسعه تا اینجای کار موارد امیدوار کننده ای برای صنعت گردشگری و خصوصا احیاء بناهای تاریخی داشته و به نظر می رسد در مجموعه حاکمیت هم اهمیت و ظرفیت احیاء بناها و بافت های تاریخی به درستی درک شده باشد.

وی افزود: در کنار درک ضرورت این دست اقدامات باید اشاره کرد که درک ضرورت های اجرایی این مصوبات هم یک امر الزامی است و در تعریف تکالیف برای نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تا حد امکان در تداخل مسئولیت های اجرایی پرهیز شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: تعیین تکلیف برای نهادهای مختلف و مکلف کردن آنها به فعالیت در حوزه احیاء بناهای تاریخی اتفاق مبارکی است، به شرطی که نهادهای تخصصی و اصلی این حوزه مانند صندوق احیاء در زمینه احیاء بناها و بافت های تاریخی به حاشیه رانده نشوند.

نجارزاده تاکید کرد: رنج مهم صنعت گردشگری ما خصوصا در بخش زیر ساختی و ساماندهی جاذبه های گردشگری که بناهای تاریخی یکی از مهمترین آنها هستند این بود که تداخل مسئولیت ها و وظایف در مواردی ساختارها و نهادهای تخصصی را از کار می اندازد و یا با مشکلات اداری جدی مواجه می کند که این مشکلات نهایتا به سرمایه گذاران منتقل می شوند و روند جذب سرمایه را کند می کنند.

وی همچنین گفت: تکالیف برنامه ششم توسعه برای دستگاه های مختلف در صنعت گردشگری باید با تعریف درست و تخصصی روابط بین این دستگاه ها در قوانین عادی و سیاست گذاری های عمومی تقویت شده و مسیر منطقی خود را پیدا کند.


1395/10/22

کلید واژه:صابتا، صندو ق احیاء ، مدرس، دانشگاه