امروز شنبه 5 خرداد 1397      
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی
احیاء بناهای تاریخی بهترین کار برای از بین بردن تصویر مصیبت زده شهرهای ماست
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: تصویر شکل داده شده از شهرهای ما معمولا یک تصویر مصیبت زده و خالی از نشانه های فرهنگی و تاریخی است و ما اگر بتوانیم بناهای تاریخی و ارزشمند خود را با هدف جذب بازدید کنندگان خارجی و داخلی احیاء کنیم، بهترین کار را برای از بین بردن این تصویر مصیبت زده و جایگزینی آن با یک تصویر فاخر و قابل احترام انجام داده ایم.

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: تبلیغ سوء کشورهای غربی برای واژگون نشان دادن واقعیت های ایران اسلامی موضوعی است که باید با کارهای فرهنگی و تبلیغات بین المللی ما بی تاثیر شود و یکی از راه های بی تاثیر کردن آن هم توسعه صنعت گردشگری است.

نماینده دامغان افزود: ورود پر تعداد گردشگران خارجی به ایران در کنار صرفه اقتصادی که دارد، اتباع دیگر کشورها را در مقابل واقعیت فرهنگی و اجتماعهی جاری در کشور ما قرار می دهد و آنها خود می توانند بعد از این سفر از عوامل خنثی کننده تبلیغات دروغین دشمنان ما باشند.

وی افزود: تجربه هم نشان داده که معمولا اتباع خارجی بعد از دیدن ایران تصویر متفاوتی از جامعه و عمق فرهنگ ما را با خود به کشورشان ببرند و در همین زمینه دیده ایم که تقریبا تمام سفرنامه های تهیه شده از ایران همراه با تمجید فرهنگ و رسوم و واقعیت جامعه ما بوده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اهمیت احیاء بناهای تاریخی در این زمینه تاکید کرد: تصویر شکل داده شده از شهرهای ما معمولا یک تصویر مصیبت زده و خالی از نشانه های فرهنگی و تاریخی است و ما اگر بتوانیم بناهای تاریخی و ارزشمند خود را با هدف جذب بازدید کنندگان خارجی و داخلی احیاء کنیم، بهترین کار را برای از بین بردن این تصویر مصیبت زده و جایگزینی آن با یک تصویر فاخر و قابل احترام انجام داده ایم.

حسن بیگی گفت: بر همین اساس باید تلاش کنیم تمام ظرفیت های فرهنگی، زیر ساختی و طبیعی کشورمان برای رشد صنعت گردشگری به کار بیفتند که حاصل این کار هم رونق اقتصادی است و هم خنثی کردن تبلیغات ناجوانمردانه کشورهای غربی علیه ایران اسلامی.


1395/11/10

کلید واژه:صابتا، صندو ق احیاء ، نماینده، حسن بیگی