نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی
احیاء بناهای تاریخی بهترین کار برای از بین بردن تصویر مصیبت زده شهرهای ماست
احیاء بناهای تاریخی بهترین کار برای از بین بردن تصویر مصیبت زده شهرهای ماست
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: تصویر شکل داده شده از شهرهای ما معمولا یک تصویر مصیبت زده و خالی از نشانه های فرهنگی و تاریخی است و ما اگر بتوانیم بناهای تاریخی و ارزشمند خود را با هدف جذب بازدید کنندگان خارجی و داخلی احیاء کنیم، بهترین کار را برای از بین بردن این تصویر مصیبت زده و جایگزینی آن با یک تصویر فاخر و قابل احترام انجام داده ایم.

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: تبلیغ سوء کشورهای غربی برای واژگون نشان دادن واقعیت های ایران اسلامی موضوعی است که باید با کارهای فرهنگی و تبلیغات بین المللی ما بی تاثیر شود و یکی از راه های بی تاثیر کردن آن هم توسعه صنعت گردشگری است.

نماینده دامغان افزود: ورود پر تعداد گردشگران خارجی به ایران در کنار صرفه اقتصادی که دارد، اتباع دیگر کشورها را در مقابل واقعیت فرهنگی و اجتماعهی جاری در کشور ما قرار می دهد و آنها خود می توانند بعد از این سفر از عوامل خنثی کننده تبلیغات دروغین دشمنان ما باشند.

وی افزود: تجربه هم نشان داده که معمولا اتباع خارجی بعد از دیدن ایران تصویر متفاوتی از جامعه و عمق فرهنگ ما را با خود به کشورشان ببرند و در همین زمینه دیده ایم که تقریبا تمام سفرنامه های تهیه شده از ایران همراه با تمجید فرهنگ و رسوم و واقعیت جامعه ما بوده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اهمیت احیاء بناهای تاریخی در این زمینه تاکید کرد: تصویر شکل داده شده از شهرهای ما معمولا یک تصویر مصیبت زده و خالی از نشانه های فرهنگی و تاریخی است و ما اگر بتوانیم بناهای تاریخی و ارزشمند خود را با هدف جذب بازدید کنندگان خارجی و داخلی احیاء کنیم، بهترین کار را برای از بین بردن این تصویر مصیبت زده و جایگزینی آن با یک تصویر فاخر و قابل احترام انجام داده ایم.

حسن بیگی گفت: بر همین اساس باید تلاش کنیم تمام ظرفیت های فرهنگی، زیر ساختی و طبیعی کشورمان برای رشد صنعت گردشگری به کار بیفتند که حاصل این کار هم رونق اقتصادی است و هم خنثی کردن تبلیغات ناجوانمردانه کشورهای غربی علیه ایران اسلامی.


کلید واژه:صابتا، صندو ق احیاء ، نماینده، حسن بیگی 

 
 

1395/11/10