امروز شنبه 5 خرداد 1397      
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
احیاء بناهای تاریخی می تواند فاصله ایران با رقبا را در بحث زیر ساخت ها و جاذبه های گردشگری کم کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: احیاء بناهای تاریخی یکی از راهکارهایی است که می تواند فاصله ایران با دیگر کشورهای منطقه را در بحث زیر ساخت ها و جاذبه های گردشگری کم کند و حتی در صورت جدی گرفته شدن آن برای سال های متمادی و داشتن برنامه طولانی مدت منجر به جلو افتادن ایران از دیگر کشورهای حاضر در منطقه گردد.

محسن کوهکن در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: حوزه تمدنی و جغرافیایی ایران بستر بسیار وسیعی برای کسب درآمدهای توریستی و گردشگری دارد که تا کنون عمده ظرفیت آن به صورت دست نخورده بلااستفاده مانده است.

نماینده لنجان در مجلس افزود: در دو دهه اخیر برخی کشورهای منطقه خاورمیانه مانند ترکیه و آذربایجان یا برخی شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس به درستی مزیت های فرهنگی و اقتصادی صنعت گردشگری را دریافته اند و ما شاهد شکل گیری یک رقابت بزرگ فرهنگی و اقتصادی در این حوزه هستیم.

وی افزود: هم اکنون کسی نمی تواند عقب ماندن کشور ایران از این رقابت را انکار کند و عقب ماندگی حاصل عدم توجه به بخش های مختلف ظرفیت های ما در حوزه گردشگری است. ضمن اینکه نگاه صرفا دولتی نیز باعث شد تا در دهه های اخیر از جذب سرمایه بخش خصوصی در این حوزه غافل بمانیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: حوزه بناهای تاریخی یکی از مهمترین ظرفیت های ما است که هم می تواند نیاز کشور به زیر ساخت های گردشگری را رفع کند و هم خود دارای جذابیت های ویژه ای برای بازدید گردشگران است.

محسن کوهکن گفت: خوشبختانه در سال های اخیر چه در این حوزه و چه حوزه های دیگر ضرورت جذب سرمایه های غیر دولتی و ایجاد بستر برای توسعه گردشگری درک شده اما ما نیاز داریم تا تلاش های صورت گرفته در این بخش شکل جدی تری پیدا کند.

نماینده لنجان افزود: احیاء بناهای تاریخی یکی از راهکارهایی است که می تواند فاصله ایران با دیگر کشورهای منطقه را در بحث زیر ساخت ها و جاذبه های گردشگری کم کند و حتی در صورت جدی گرفته شدن آن برای سال های متمادی و داشتن برنامه طولانی مدت منجر به جلو افتادن ایران از دیگر کشورهای حاضر در منطقه گردد.


1395/11/16

کلید واژه:صابتا، صندوق احیاء، محسن کوهکن، نماینده