امروز شنبه 5 خرداد 1397      
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
احیاء بناهای تاریخی در زنده نگه داشتن خرده فرهنگ های بومی و محلی بسیار موثر است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: احیاء بناهای تاریخی در مناطق مختلف فرهنگ و سبک زندگی محلی و بومی را به یک ارزش و جاذبه تبدیل می کند و این کار در زنده نگه داشتن خرده فرهنگ های بومی و محلی ما بسیار موثر است.

خدیجه ربیعی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: گردشگری از معدود حوزه هایی است که اقتصاد و فرهنگ را توامان با هم تلفیق می کند و باعث توسعه هر دو حوزه می شود.

نماینده بروجن افزود: در شرایط فعلی که کشور ما به شدت در این دو حوزه دارای کمبود و عقب ماندگی های ملی و منطقه ای است، توجه به صنعت گردشگری بسیار ضروری و مبرم به نظر می رسد. خصوصا اینکه صنعت گردشگری می تواند یک صنعت سبز و سازگار با محیط زیست هم باشد و از این جنبه هم توسعه آن بدون تداخل منفی با طبیعت و محیط زیست خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت بناهای تاریخی برای توسعه گردشگری ادامه داد: تجربه دنیا و حتی کشور ما به خوبی نشان می دهد که هر کجا احیاء بناهای تاریخی به درستی و مطابق با استانداردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته، توسعه اقتصادی و فرهنگی هم رخ داده است و این مهم هم اکنون در شهرهایی مثل کاشان یا یزد کاملا مشهود است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: احیاء بناهای تاریخی در مناطق مختلف فرهنگ و سبک زندگی محلی و بومی را به یک ارزش و جاذبه تبدیل می کند و این کار در زنده نگه داشتن خرده فرهنگ های بومی و محلی ما بسیار موثر است.

ربیعی توضیح داد: سبک زندگی و فرهنگ های بومی در کالبدهای سنتی و یا همان بناهای تاریخی با معماری اصیل معنی پیدا می کنند و احیاء یک بنا به شکل طبیعی به احیاء برخی فرهنگ ها از قبیل شکل مهمان نوازی، سبک پوشش، غذا و از این دست مسایل خواهد انجامید.


1395/11/24

کلید واژه:صابتا، صندوق احیاء، نماینده، بروجن، ربیعی