عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
ایجاد اشتغال پایدار از طریق احیاء بناهای تاریخی کاملا امکان پذیر است
ایجاد اشتغال پایدار از طریق احیاء بناهای تاریخی کاملا امکان پذیر است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با فرهنگ مناطق مختلف از طریق احیاء بناهای تاریخی کاملا امکان پذیر است و باید بر روی این حوزه برای رفع معزل اشتغال حساب کرد.

علیرضا محجوب در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: اساسی ترین مشکل فعلی کشور ما مشکل بی کاری است که تنها راه حل برطرف کردن آن جذب سرمایه گذاری در بخش های دارای بازده صنعت و تولید کشور است.

نماینده تهران افزود: صنعت گردشگری در میان بخش هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند حوزه ای است که در هر گوشه و کناری از این کشور امکان توسعه آن وجود دارد، به شرطی که انگیزه و همت ان باشد.

وی ادامه داد: ما در شهرهای مختلف هم جاذبه های گردشگری داریم و هم نیاز به اشتغال دیده می شود و در این شرایط تعلل برای توسعه گردشگری اشتباه بزرگی خواهد بود. خصوصا اینکه الان در شرایط پسابرجام توجه گردشگران و خصوصا گردشگران غربی به کشورمان بسیار بیشتر شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: بناهای تاریخی اگر درست و صحیح اداره و احیاء شوند نه تنها برای گردشگر خارجی بلکه برای مردم خودمان هم دارای تازگی و جذابیت هستند و می توانند قسمت زیادی از بار صنعت گردشگری را بر دوش بکشند.

علیرضا محجوب گفت: ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با فرهنگ مناطق مختلف از طریق احیاء بناهای تاریخی کاملا امکان پذیر است و باید بر روی این حوزه برای رفع معزل اشتغال حساب کرد.

وی تصریح کرد: البته بناهای تاریخی در صورتی می توانند چنین نقشی ایجاد کنند که که یک سیاست و برنامه ملی هم برای احیاء آنها تدوین و اجرا شود.


کلید واژه:صابتا، صندوق احیاء، نماینده 

 
 

1395/12/22