امروز شنبه 5 خرداد 1397      
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
بناها و بافت های تاریخی ثروت های ملی هستند که باید تبدیل به سرمایه مولد شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بناهای تاریخی ما هم اکنون به دلیل عدم جذب منابع مالی کافی تنها یک ثروت محسوب می شوند که در آنها تولیدی صورت نمی گیرد اما اگر احیاء این بناها با منابع مالی بخش خصوصی در دستور کار قرار بگیرد، آنها تبدیل به سرمایه هایی می شوند که هم در بخش اقتصاد و هم فرهنگ امکان تولید ارزش افزوده خواهند داشت.

عین الله شریف پور در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: ما در کشورمان ظرفیت های استفاده نشده و راکد فراوانی داریم که بناهای تاریخی یکی از آنها هستند که می توانند برای توسعه صنعت گردشگری ما بسیار اثرگذار باشند.

نماینده ماکو افزود: بناها و بافت های تاریخی در واقع ثروت های ملی هستند که باید تبدیل به سرمایه مولد شوند و از وضعیت فعلی خارج گردند.

وی ادامه داد: در علم اقتصاد فرق بین ثروت و سرمایه در آن است که ثروت عموما یک دارایی است که عایدی چندانی برای مالک آن ندارد در حالی که سرمایه می تواند با خودش ارزش افزوده هم تولید کند و در واقع نوعی دارایی مولد می باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بناهای تاریخی ما هم اکنون به دلیل عدم جذب منابع مالی کافی تنها یک ثروت محسوب می شوند که در آنها تولیدی صورت نمی گیرد اما اگر احیاء این بناها با منابع مالی بخش خصوصی در دستور کار قرار بگیرد، آنها تبدیل به سرمایه هایی می شوند که هم در بخش اقتصاد و هم فرهنگ امکان تولید ارزش افزوده خواهند داشت.

عین الله شریف پور گفت: ما دیر یا زود باید این راه را در حوزه مدیریت بناهای تاریخی طی کنیم و چه بهتر زودتر این ثروت ملی با جذب منابع مالی لازم تبدیل به سرمایه ملی و مولد ما شود.


1396/1/8

کلید واژه: