امروز شنبه 5 خرداد 1397      
نایب رییس مجلس شورای اسلامی:
تسری شیوه واگذاری های صندوق احیاء به سایر امور می تواند نتایج موفقی را رقم بزند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر موثر و موفق بودن واگذاری امور به مردم، گفت: اقدامات انجام شده صندوق احیاء در حوزه بناهای تاریخی نشان دهنده این است که اگر بقیه کارها را نیز بتوانیم به این شیوه انجام دهیم موفق خواهیم بود.

مسعود پزشکیان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، افزود: اقدامات انجام شده صندوق احیاء در حوزه بناهای تاریخی یک تکلیف قانونی اثربخش است و اقدامات انجام شده صندوق احیاء در حوزه بناهای تاریخی نشان دهنده این است که اگر بقیه کارها را نیز بتوانیم به این شکل انجام دهیم و این شیوه را به سایر امور تسری دهیم موفق خواهیم بود.

وی در همین راستا افزود: اگر دولت بخواهد صفر تا صد کار ها را خود انجام دهد،چنین روشی به ضرر دولت خواهد اما اگر بخواهیم در کشورمان رونق و شکوفایی ایجاد کنیم هیچ راهی جز سپردن کار به مردم را نداریم.

وی با اشاره به اهمیت نقش نظارتی نهاد های دولتی در واگذاری بناهای تاریخی، افزود: تمامی تجربه ها در دنیا نشان داده که کارآیی و بهره وری اقتصادی در بخش خصوصی دارای اثربخشی بیشتری است و به همین دلیل هر چقدر که ما بتوانیم آنچه که در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری است را به مردم واگذار کنیم، اقدام ما موفق تر و موثر تر خواهد بود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه احیاء بناهای تاریخی زنده ساختن بخش قابل تأملی از گذشته ماست، تصریح کرد: یک جامعه زنده و پویا هیچ گاه نسبت به گذشته خود بی تفاوت نیست و آن را تخریب نمی کند، احیاء گذشته نشان دهنده راه آینده و چگونگی عملکرد ما در آینده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در پایان یادآور شد: ما اگر بخواهیم جامعه ای داشته باشیم که هویت خود را بشناسد و در بزنگاه های حساس خود را نبازد، باید گذشته را به وی بشناسانیم و احیاء بناهای تاریخی بخش مهمی از شناساندن این گذشته خواهد بود.

1396/1/26

کلید واژه: