امروز شنبه 5 خرداد 1397      
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
صندوق احیاء بناهای تاریخی به نحو مطلوبی مشارکت بخش خصوصی را تحقق بخشیده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، گفت: صندوق احیاء بناهای تاریخی به نحو مطلوبی مشارکت بخش خصوصی را در عرصه وظایف محوله خود، تحقق بخشیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، رحیم زارع با تاکید بر اینکه احیای بناهای تاریخی زمینه ساز توسعه زیر ساختهای گردشگری و رونق بخشیدن به حضور گردشگران در کشور است، افزود: با توجه به ماموریتی که قانونگذار بر عهده صندوق احیاء قرار داده، این صندوق تاکنون توانسته است به نحو مطلوبی مشارکت بخش خصوصی را در عرصه ی احیاء، مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی تحقق بخشد.

وی، ادامه داد: آمار واگذاری های صندوق احیاء بناهای تاریخی و استقبال سرمایه گذاران نشان دهنده این مهم است که بخش خصوصی می تواند مشارکت پر بازدهی را در این عرصه داشته باشد و در این رهگذر بسیاری از ابنیه تاریخی کشور از خطر تخریب رهایی خواهند یافت.

زارع با تاکید بر اینکه حضور و مشارکت مردم در عرصه های یاد شده میتواند به اشتغال کمک شایان توجهی کند، تصریح کرد: جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی، بهره وری اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی، از جمله ویژگی هایی است که در غالب واگذاری مدت معین و بهره برداری از بناهای تاریخی قابل دسترسی است.

نماینده مردم آباده بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تجربه ی نجات بخشی ابنیه ی تاریخی و فرهنگی و بهره برداری بخش خصوصی از آن با تکیه بر نظارت های دولتی امروز یک امر شناخته شده در جهان است و صندوق احیاء در سالهای اخیر به خوبی توانسته است با بومی سازی این تجارب ارزنده اقدامات موثری را سامان دهد

 

 


1396/1/26

کلید واژه: