امروز جمعه 7 ارديبهشت 1397      
احمد مسجد جامعی در گفت و گو با صابتا:
دولت یازدهم ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کرد/فعال سازی بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی کاری ملی است
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: مهمترین شاخص دولت دکتر روحانی این است که فضای امنیتی را نسب به ایران کاهش داد، شرایطی فراهم ساخت که گردشگران اعتماد کنند به ایران بیایند و تدبیر سیاست خارجی دولت یازدهم اتفاقی بود که ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا)، احمد مسجد جامعی در تشریح اهمیت سیاست خارجی بر رشد گردشگری کشور عنوان کرد: مسلما ایجاد شرایط سیاسی مناسب اهمیت بالایی در رشد گردشگری خواهد داشت که قبل از دولت یازدهم نادیده گرفته شد اما با تدبیر در سیاست خارجی این دولت اتفاقات بسیار مثبتی رخ داد که رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

احمد مسجد جامعی با اشاره به تاریخچه صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، گفت: پیشنهاد تشکیل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی به دولت اصلاحات برمی گردد که در برنامه چهارم توسعه مطرح شد اما در سال های بعد از دولت اصلاحات توجه لازم به آن صورت نگرفت و مغفول باقی ماند. ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم مجددا احیاء شد و توصیه می شود که با سرمایه بیشتری کارش را ادامه دهد.

این فعال سیاسی در ادامه احیاء و مرمت اماکن تاریخی را از شاخص های مهم توسعه گردشگری ایران دانست و افزود: از ویژگی های این صندوق فعال سازی بخش خصوصی است و باعث خواهد شد که کار از شکل دولتی به ملی تبدیل شود.

وی یادآور شد: ظرفیت فرهنگی و طبیعی ایران به گونه ایست که گردشگران داخلی و خارجی ترجیح می دهند اوقات خود را به جای سپری کردن در هتل، در اماکن تاریخی و طبیعی صرف کنند و ایران در بسیاری از مناطق مهد اینگونه جاذبه توریستی است که نباید از آن غافل شد و بهتر است دولت آن را به مردم واگذار کند تا آبادی کشور را شاهد باشیم.

مسجد جامعی در پایان افزود: تعداد واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی توسط صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در دولت احمدی نژاد ده بنا بوده که در دولت یازدهم به 64 بنا افزایش یافته است و انتظار می رود در ادامه دولت آقای دکتر روحانی این روند ادامه یابد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته گردشگری ستاد دکتر روحانی، احمد مسجد جامعی در تشریح اهمیت سیاست خارجی بر رشد گردشگری کشور عنوان کرد: مسلما ایجاد شرایط سیاسی مناسب اهمیت بالایی در رشد گردشگری خواهد داشت که قبل از دولت یازدهم نادیده گرفته شد اما با تدبیر در سیاست خارجی این دولت اتفاقات بسیار مثبتی رخ داد که رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

احمد مسجد جامعی با اشاره به تاریخچه صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، گفت: پیشنهاد تشکیل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی به دولت اصلاحات برمی گردد که در برنامه چهارم توسعه مطرح شد اما در سال های بعد از دولت اصلاحات توجه لازم به آن صورت نگرفت و مغفول باقی ماند. ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم مجددا احیاء شد و توصیه می شود که با سرمایه بیشتری کارش را ادامه دهد.

این فعال سیاسی در ادامه احیاء و مرمت اماکن تاریخی را از شاخص های مهم توسعه گردشگری ایران دانست و افزود: از ویژگی های این صندوق فعال سازی بخش خصوصی است و باعث خواهد شد که کار از شکل دولتی به ملی تبدیل شود.

وی یادآور شد: ظرفیت فرهنگی و طبیعی ایران به گونه ایست که گردشگران داخلی و خارجی ترجیح می دهند اوقات خود را به جای سپری کردن در هتل، در اماکن تاریخی و طبیعی صرف کنند و ایران در بسیاری از مناطق مهد اینگونه جاذبه توریستی است که نباید از آن غافل شد و بهتر است دولت آن را به مردم واگذار کند تا آبادی کشور را شاهد باشیم.

مسجد جامعی در پایان افزود: تعداد واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی توسط صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در دولت احمدی نژاد ده بنا بوده که در دولت یازدهم به 64 بنا افزایش یافته است و انتظار می رود در ادامه دولت آقای دکتر روحانی این روند ادامه یابد.

1396/2/26

کلید واژه: