امروز شنبه 5 خرداد 1397      
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد:
تداوم عملکرد مثبت صندوق احیاء، نجات بخش بناهای تاریخی از آسیب
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: صندوق احیاء بناهای تاریخی عملکرد مثبتی داشته است و در صورت تداوم چنین عملکردی بسیاری از بناهای تاریخی کشور از خطر تخریب و آسیب نجات خواهند یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، زهرا ساعی ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد صندوق احیاء، افزود:

ایران ظرفیت ها بی بدیلی در حوزه تاریخ و فرهنگ دارد که در صورت توجه می تواند زمینه ساز اتفاقات بسیار مهمی در توسعه پایدار باشد.

وی با تأکید بر لزوم پیاده سازی سیاست های اصل 44 در مرمت و نجات بخشی بناهای تاریخی، کشور تصریح کرد: محدودیت های بودجه دولتی امروز راه مناسبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه یاد شده گشوده است و این مسیر در سایه اجرای سیاست های به هنگام و دقیق، عاملی اثربخش برای احیاء بناهای تاریخی خواهد بود.

ساعی، ادامه داد: در واگذاری های صندوق احیاء، وجود اهلیت دربرندگان مزایده ها بسیار مهم است چرا که متاسفانه در گذشته برخی واگذاری های انجام شده به دلیل وجود این نقیصه به سرانجام نرسیده است.

وی با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی در زمینه میراث فرهنگی یکی از تجربه های اثبات شده در دنیا است، تصریح کرد:کاهش تصدی گری دولتی و چابک سازی آن در گرو مشارکت هر چه بیشتر مردم در اداره امور است و به طور یقین می توان با حضور مردم در اقتصاد از ظرفیت های درونی کشور به نحو مناسب استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در پایان گفت: صندوق احیاء بناهای تاریخی عملکرد خوبی داشته است و در صورت تداوم چنین عملکردی بسیاری از بناهای تاریخی کشور از خطر تخریب و آسیب نجات خواهند یافت.1396/3/10

کلید واژه: