امروز شنبه 5 خرداد 1397      
معاون فنی و اجرایی صندوق احیاء:
بخشی از خانه های تاریخی ابرکوه آماده بهره برداری موقت است/تکمیل مرمت قسمت های دیگر طی ماه های آینده
معاون فنی و اجرایی صندوق احیاء ضمن اشاره به نتایج مثبت دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، از آماده شدن بخشی از مجموعه خانه های تاریخی ابر کوه برای بهره برداری موقت و تکمیل سایر بخش های طی ماه های آتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، ابوالفضل عبیدی با اعلام خبر دیدار خود با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، افزود: در این دیدار گفت و گو های خوبی برای افزایش همکاری ها میان صندوق احیاء و این اداره کل انجام شد و دو طرف به نتایج مطلوبی برای پیشبرد اهداف احیاء بناهای تاریخی در استان یزد رسیدند.

وی همچنین ضمن اشاره بازدیدهای فنی انجام شده از باغ نمیر تفت و خانه آقایی زاده ابرکوه در این سفر، ادامه داد: هم اکنون عملیات مرمت بخشی از خانه تاریخی ابرکوه تکمیل شده و بخش یاد شده آماده بهره برداری موقت است و مابقی بخش ها نیز تا ماه های آتی مهیای بهره برداری می شوند.1396/3/24

کلید واژه: