امروز شنبه 5 خرداد 1397      
یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بجنورد، تأکید کرد:
بناهای تاریخی عامل مهمی برای جذب گردشگر فرهنگی
یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بجنورد، گفت: بناهای تاریخی عامل مهمی برای جذب گردشگر فرهنگی و وجه تمایز اثر بخشی در توسعه این صنعت برای کشورمان، محسوب می شود.

امیر رحیم پور در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، با تأکید بر اینکه با گسترش احیاء بناهای تاریخی نقش علم بازاریابی در این حوزه معنادار شده است، افزود:بازاریابی یکی از علوم مدرن قرن بیست و یکم است که همگام با توسعه مباحث روز در زمینه اقتصاد گسترش یافته و امروز زمینه رشد آن در توسعه زیر ساخت های گردشگری و احیاء بناهای تاریخی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اینکه ما در بحث گردشگری، باید درک درستی از بازار و متغییر های حاکم بر آن داشته باشیم، ادامه داد: با توجه به ذائقه گردشگران خارجی که ایران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می کنند، توریسم فرهنگی مهمترین مقوله ای است که در توجه به بازار گردشگری ایران مورد توجه قرار دارد.

رحیم پور در همین راستا، افزود: یکی از مولفه های مهمی که اثر مستقیمی در جذب گردشگران فرهنگی دارد، احیاء بناهای تاریخی است و به همین جهت اگر قصد داریم این نوع از گردشگری را گسترش دهیم باید به بناهای تاریخی نیز اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به لزوم پیاده سازی اصول بازاریابی در توسعه گردشگری فرهنگی، یادآور شد: در نگاه علمی به جذب گردشگر ما باید بر روی ارزش های بومی کشورمان که می تواند منجر به تمایز شود کارکنیم در این رهگذر پسندیده است توجه داشته باشیم که بناهای تاریخی ما با توجه معماری و هنر به کار رفته در آن ها می تواند عامل مناسبی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، افزود: می توانیم با برندسازی در زمینه بناهای تاریخی کشورمان به توسعه گردشگری فرهنگی در کشور کمک کنیم.1396/3/27

کلید واژه: