عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی:
اثر بخشی مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی تابع نظارت های جامع است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی اقدامی اثر بخش است که اثر بخشی آن تابع نظارت جامع توسط نهاد های متولی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است.

هوشنگ ضیایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، افزود: هر گونه هزینه کرد برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری هدفمند است.

وی در همین راستا، افزود: اینکه دولت بتواند بخشی از بودجه خود را به مرمت بناهای تاریخی اختصاص دهد امر مطلوبی است اما به دلیل محدودیت اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی این عمل امکانپذیر نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به فرصت های حضور بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی کشور، ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی اقدامی اثر بخش است که اثر بخشی آن تابع نظارت جامع توسط نهاد های متولی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است.

ضیایی، همچنین با اشاره به نقش احیاء بناهای تاریخی در توسعه گردشگری و اشتغالزایی افزود: در احیاء و مرمت بناهای تاریخی از همان ابتدا تا مراحل پایانی و زمان بهره برداری مشاغل مستقیم و غیر مستقیم بسیاری درگیر می شود که این امر به پویایی هر چه بیشتر جامعه کمک شایان توجهی خواهد کرد.1396/3/28

کلید واژه: