عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی:
 اثر بخشی مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی تابع نظارت های جامع  است
اثر بخشی مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی تابع نظارت های جامع است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی اقدامی اثر بخش است که اثر بخشی آن تابع نظارت جامع توسط نهاد های متولی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است.

هوشنگ ضیایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، افزود: هر گونه هزینه کرد برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری هدفمند است.

وی در همین راستا، افزود: اینکه دولت بتواند بخشی از بودجه خود را به مرمت بناهای تاریخی اختصاص دهد امر مطلوبی است اما به دلیل محدودیت اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی این عمل امکانپذیر نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به فرصت های حضور بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی کشور، ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی اقدامی اثر بخش است که اثر بخشی آن تابع نظارت جامع توسط نهاد های متولی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است.

ضیایی، همچنین با اشاره به نقش احیاء بناهای تاریخی در توسعه گردشگری و اشتغالزایی افزود: در احیاء و مرمت بناهای تاریخی از همان ابتدا تا مراحل پایانی و زمان بهره برداری مشاغل مستقیم و غیر مستقیم بسیاری درگیر می شود که این امر به پویایی هر چه بیشتر جامعه کمک شایان توجهی خواهد کرد.کلید واژه: 

 
 

1396/3/28