معاون آموزش و پژوهش دانشگاه هنر اسلامی تبریز:
بناهای تاریخی حاوی هویت سرزمینی ملت هاست
معاون آموزش و پژوهش دانشگاه هنر اسلامی تبریز، گفت: بناهای تاریخی تنها یک کالبد صرف نیست بلکه حاوی هویت سرزمینی ملت ها است.

مهدی محمدزاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، با اشاره به اینکه بنا بخش اصلی محیط زندگی انسان را تشکیل می دهد، افزود: بناهای تاریخی تنها یک کالبد صرف نیست بلکه حاوی هویت سرزمینی ملت ها است، بنابر این جامعه ای دغدغه حفظ هویت خود را داشته باشد باید در این حوزه تلاش جدی کند.

وی، ادامه داد: یکی از محورهایی که دغدغه حفظ مجموعه رفتار ها، سنت ها، سبک زندگی و آیین ها را پاسخ می دهد، احیاء بناهای و مجموعه های تاریخی است.

محمدزاده، افزود: امروز آحاد مردم به دلیل زندگی در فضاهای جدید، فرصت کمتری برای حضور در ابنیه تاریخی و استفاده از مولفه های زیبایی شناسانه این بناها را ندارند و ما امیدواریم با گسترش مرمت و بازسازی امکان یاد شده فراهم شود.

این عضو جامعه دانشگاهی کشور، گفت: امروز برخی از دانشگاه های کشور نظیر دانشگاه هنر اسلامی تبریز و هنر اصفهان شانس حضور در اماکن دارای هویت تاریخی را دارند که این مهم تأثیر بی بدیلی در پویایی فرهنگ دانشگاهیان کشور دارد.

محمدزاده همچنین با اشاره به ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به احیاء بناهای تاریخی، یادآور شد: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی امر ساده ای نیست و برای این منظور بستر های لازم نظیر ضمانت های بازگشت سرمایه، مشوق های سرمایه گذاری و کار بری های متناسب باید رعایت شود.1396/3/29

کلید واژه: