امروز دوشنبه 30 مهر 1397      
افق روشن پیش روی بناهای تاریخی با توجه به عملکرد مثبت صندوق احیاء
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با اشاره به عملکرد مثبت صندوق احیاء بناهای تاریخی، گفت: با توجه به اقدامات این صندوق می توان افق روشنی را برای بناهای تاریخی متصور بود.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیا و بهره بردای از بناهای تاریخی، حسین هاشمی تختی عملکرد مثبت صندوق احیاء بناهای تاریخی، افزود:این صندوق در راستای حفظ میراث فرهنگی ما تلاش های جدی داشته است .

وی در همین راستا افزود: با توجه به تأکیداتی که در مورد سوق دادن اقتصاد به سوی مردمی شدن در بسیاری از حوزه ها وجود دارد، مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای تاریخی را می توان گامی موثر در اجرای سیاست های اقتصاد مردمی دانست .

هاشمی تختی با اشاره به کمبود بودجه دولی و ناکافی بودن آن برای مرمت ابنیه تاریخی کشور، گفت: عملکرد صندوق احیاء بناهای تاریخی عملکرد مثبتی بوده، واگذاری این بناها به بخش خصوصی در راستای اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اقدامات این صندوق می توان افق روشنی را برای این عرصه متصور بود

وی، افزود:گرایش گردشگران خارجی به حضور در بناهای تاریخی ایران و جاذبه این بناها اکنون یک موضوع اثبات شده و روشن است که نشان از یک ظرفیت عظیم در کشور ما می دهد .

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: تجربه دنیا و حتی کشور ما به خوبی نشان می دهد که هر کجا احیاء بناهای تاریخی به درستی و مطابق با استانداردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته، توسعه اقتصادی و فرهنگی هم رخ داده است .1396/5/1

کلید واژه: