امروز سه شنبه 29 خرداد 1397      
«محوطه خانه خاکباز » تحویل بهره بردار بخش خصوصی شد
مراسم تحویل و تحول « محوطه خانه خاکباز» با حضور نماینده میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی، بهره بردار و نمایندگان صندوق احیاء برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، مراسم تحویل و تحول « محوطه خانه خاکباز » با حضور کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و سعید مهاجری سرمایه گذار و بهره بردار و نمایندگان صندوق احیاء انجام شد

بازگشایی پاکت ج این بنای تاریخی 10 خرداد سال جاری در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی انجام شد و با اعلام نام برنده و پس از طی مراحل قانونی این بنا تحویل سرمایه گذار بخش خصوصی شد.

محوطه یاد شده، به مدت 10 سال واگذار و 250 میلیون تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته شده است، هزینه اجاره ماهیانه  نی برای آن سه میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شده است.


 1396/5/9

کلید واژه: