امروز سه شنبه 29 خرداد 1397      
به منظور احیا، مرمت و بهره برداری:
کاروانسرای میاندشت سمنان تحویل سرمایه گذار بخش خصوصی شد
مراسم تحویل و تحول « کاروانسرای میاندشت» استان سمنان با حضور مسئولان میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی سمنان، سرمایه گذار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء برگزار شد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، مراسم تحویل و تحول « کاروانسرای میاندشت» استان سمنان با حضور کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، سرمایه گذار و بهره بردار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء انجام شد .

پیش از این بازگشایی پاکت ج این بنای تاریخی در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی انجام شد و با اعلام نام برنده و پس از طی مراحل قانونی این بنا تحویل سرمایه گذار بخش خصوصی شد .

بنای تاریخی یاد شده، به مدت 20 سال واگذار وسه میلیارد و هفتصد میلیون تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته شده است، همچنین هزینه اجاره ماهیانه برای این بنا 5 میلیون تومان تعیین شده است.1396/5/17

کلید واژه:کاروانسرای میاندشت، صندوق احیاء