امروز سه شنبه 29 خرداد 1397      
/بناهای تاریخی ایرانی در عرصه شناخت/
خانه نجفی بابل، عمارتی با شیشه های رنگی و ارسی های زیبا
خانه نجفی در مرکز شهر بابل و در محله ای به نام تقیب کلا واقع است این خانه دارای دو ساختمان دو طبقه که یکی از ساختمان ها مربوط به دوران قاجار و دیگری مربوط به دوران پهلوی اول است قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، خانه نجفی در مرکز شهر بال و در محله ای به نام تقیب کلا واقع است این خانه دارای دو ساختمان دو طبقه که یکی از ساختمان ها مربوط به دوران قاجار و دیگری مربوط به دوران پهلوی اول است قرار دارد. خانه مربوط به دوران قاجاریه مثل تمام خانه های قاجاریه از آجر، چوب، شیشه، سفال و از مصالح گل و آهک و غیره تشکیل شده است.

این بنا با پنجره هایی با شیشه های رنگی و ارسی از ساختمان های زیبای دوران قاجاریه بابل محسوب می شود پلان خانه قاجار از ایوان و پلکانی در میان و دو اتاق در هر طرف حکایت می کند و در طبقه اول به جای چهار اتاق، سه اتاق به مجموعه افزوده شده است.

مساحت این خانه حدود 347 مترمربع است در کنار این ساختمان قاجاریه ساختمان دیگری از دوران پهلوی اول می باشد خانه پهلوی اول مثل اکثر خانه های دوران پهلوی با یک راه پله از وسط ساختمان و اطاق های طرفین در دوطبقه ساخته شده است. دربها و پنجره های آن نیز از چوب است.1396/6/11

کلید واژه: