امروز سه شنبه 29 خرداد 1397      
/بناهای تاریخی ایرانی در عرصه شناخت/
خانه تاریخی کبیری خوی، بنایی آراسته با تزئینات بدیع و زیبا
خانه تاریخی كبیری در ضلع شمالی كوچه امیر در وسط بافت قدیمی شهر خوی آذربایجان غربی جای گرفته و از سه طرف مشرف به كوچه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در شمال و جنوب حیاط این خانه، دو دستگاه ساختمان كهن جای گرفته كه به صورت و فرم دو طبقه با مصالح سنگ لاشه و آجر و خشت خام ساخته شده است و در داخل با گچ كاری و نقاشی و از بیرون با كاه و گل خود نمایی می كند، قسمت داخلی ساختمان در طبقه اول كلاًّ فاقد هر گونه تزئینات بوده و فقط در سالن آن گچ بری های خیلی ساده مشاهده می شود.

قسمت قابل توجه ساختمان، سالن طبقه دوم است كه سقف آن تماماً گچ بری و با نقاشی گل و بوته آراسته شده است و پنجره ارسی زیبایی با شیشه های رنگارنگ در ابعاد ( ۳۰/۷×۶۰/۴) كه توسّط دستان ماهر استاد كاری هنرمند با ظرافت خاص گره بندی شده است.

این ساختمان دارای دو درب ورودی است كه یكی از ضلع غربی به محوطه بنا كه كف محوطه نسبت به كوچه، حدود ۸۰ سانتی متر پایین تر قرار گرفته است و دیگری ورودی از ضلع شمالی به داخل ساختمان است.

حیاط فعلی به صورت باغچه است و در قسمت جلو ساختمان، حوض نسبتاً كوچكی با عمق حدود ۵۰ سانتی متر قرار گرفته است.

با توجه به فرم معماری می توان اظهار داشت كه احداث این بناء متعلق به دوره قاجار می باشد و در وسط نقاشی های رسم شده در سالن طبقه اول تاریخ ۱۲۸۲ ثبت شده است كه به اعتقاد بعضی از كارشناسان میراث فرهنگی این تاریخ شمسی است و با احتساب تاریخ فوق، نقاشی بنا در دوره مظفر الدین شاه بوده است، ولی با توجه به این كه تاریخ هجری شمسی از سال ۱۳۰۴ شمسی، متداول و رسمی شده، بعید به نظر می رسد كه تاریخ فوق شمسی باشد، پس قمری بودنش درست تر به نظر می آید.

از قسمت های قابل توجه این بنا،گچ بری های زیبای سقف های طبقه دوم و نماهایی كه به طاقچه ها داده شده و دیگر كانال رطوبت گیر می باشد، كه متأسفانه به سبب عدم توجه تخریب و در حال از بین رفتن می باشند.1396/6/20

کلید واژه:صندوق احیاء بناهای تاریخی