امروز پنجشنبه 27 دی 1397      
احیاء بناهای تاریخی به ایجاد اشتغال کمک می‌کند
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهدگفت: احیاء بناهای تاریخی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار برای بخش‌های مهمی از جامعه کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیای بناهای تاریخی، بتول گندمی افزود: در کشور ما ظرفیت‌های تاریخی زیادی وجود دارد که در شهرهای مختلف متفاوت است و توجه به این ظرفیت در قالب توسعه صنعت گردشگری می‌تواند فاصله مارا ازدرآمدهای صنعت نفت بیشتر کند .

وی، با تأکید بر اینکه صنعت گردشگری در جهان از جایگاه ویژه ای میان کشور ها برخوردار است، ادامه داد: به جای اینکه تمام توجه مان به درآمدهای نفتی باشد، می‌توانیم به سمت استفاده از ظرفیت عظیم گردشگری در کشورمان حرکت کنیم .

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد، گفت: در مقایسه با کشور های توسعه یافته سهم بهره مندی ما از صنععت گردشگری دنیا سهم کمی است و در این مسئله نیز عمده سهم ما مربوط به حوزه زیارتی است، در حالی که استفاده از پتانسیل بناهای تاریخی می تواند نقش مهمی در جذب گردشگرخصوصا گردشگر خارجی نقش داشته باشد .

گندمی، با تأکید بر تأثیر مرمت و جان بخشی دوباره به ابنیه تاریخی در اشتغال زایی، افزود: این مقوله در ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش شایان توجهی دارد و می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار برای بخش های مهمی از جامعه کمک کند .

وی همچنین در تشریح اثربخشی احیاء بناهای تاریخی در پیشبرد اهداف فرهنگی، تصریح کرد: احیاء هویت ملی و فرهنگی جوامع در قالب احیاء بناهای تاریخی می‌تواند نمود خوبی در جامعه داشته باشد و به راحتی بسیاری از معضلات و چالش هایی را که ما در این حوزه با آن روبرو هستیم را مرتفع سازد .

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات پیش رو در احیاء، ضوابط و مقررات دست و پا گیری است که در این حوزه وجود دارد و در بسیاری از موارد طولانی شدن روند اخذ مجوز ها و تمرکز بیش از اندازه ای که در این بخش وجود دارد کار را برای ورود بخش خصوص دشوار کرده است.


 1396/7/1

کلید واژه: