امروز دوشنبه 2 مهر 1397      
بازدید فنی کارشناس صندوق احیاء از روند فعالیت های مرمتی بناهای تاریخی سمنان
کارشناس فنی صندوق عمارت بادگیرخانه کلانتر، خانه طاهریان، کاروانسرای میاندشت، کاروانسرای ده نمک، خانه میر رحیمی و خانه ابراهیم خان استان سمنان را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پیرو بازدید های ادواری کارشناسان فنی صندوق احیاء، عمارت بادگیرخانه کلانتر، خانه طاهریان، کاروانسرای میاندشت، کاروانسرای ده نمک، خانه میر رحیمی و خانه ابراهیم خان استان سمنان به عنوان بناهای واگذار شده این صندوق، مورد بازدید قرار گرفتند.

بابک سیدی کارشناس فنی صندوق با اعلام این خبر، افزود: عمارت بادگیرخانه کلانتر با اتمام عملیات مرمت، به زودی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد و خانه طاهریان نیز با توجه به ادامه روند مرمت در مرحله نازک کاری و اجرای تأسیسات قرار دارد.

وی در ادامه، تصریح کرد: در جریان این سفر، کاروانسرای شاه عباسی و کاروانسرای میاندشت نیز مورد بازدید قرار گرفت که این ابنیه در مرحله تهیه طرح مرمتی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی هستند.

سیدی، اظهار داشت:کاروانسرای ده نمک در حال حاضر در مرحله مرمت بام و تجهیز بنا قرار دارد.

این کارشناس فنی صندوق احیاء همچنین از حضور در خانه میررحیمی و خانه ابراهیم خان دامغان به منظور شناسایی این ابنیه به عنوان فرصت های آتی سرمایه گذاری صندوق احیاء خبر داد.1396/7/5

کلید واژه: