امروز دوشنبه 2 مهر 1397      
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد:
شکوفایی بناهای تاریخی با سرمایه گذاری بخش خصوص در این حوزه
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: با سرمایه گذاری بخش خصوصی به احیاء بناهای تاریخی و نظارت دقیق سازمان میراث فرهنگی و صندوق احیاء بسیاری از ظرفیت های معطل مانده بناهای تاریخی کشور شکوفا می شود.

احد آزادی خواه در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، افزود: ما به عنوان متولیان قانونگذاری صدردرصد موافق ورود بخش خصوصی به حوزه احیاء بناهای تاریخی هستیم.

وی افزود: اقداماتی نظیر فعالیت های صندوق احیاء، میدان را برای ورود بخش خصوصی به حوزه احیاء، مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی بیش از پیش باز می کند و با نظارت دقیق متولیانی نظیر سازمان میراث فرهنگی و صندوق یاد شده بسیاری از ظرفیت های معطل مانده بناهای تاریخی کشور شکوفا می شود.

وی در همین راستا، تصریح کرد: جذب گردشگر امروز ارتباط مستقیمی با فعال شدن ظرفیت بناهای تاریخی در قالب احیاء، مرمت و بهره برداری از این ثروت های میان نسلی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه دوباره زنده سازی ابنیه تاریخی نقش به سزایی در ایجاد اشتغال در کشور دارد، افزود: احیاء بناهای تاریخی از آن دست فعالیت هایی است که می تواند کاملا در مسیر اقتصاد مقاومتی به ایجاد اشتغال کمک کند.

آزادی خواه، با اشاره به اینکه خوشبختانه امروزه شرایط واگذاری بناهای تاریخی به منظور احیاء و بهره برداری به دلیل تسهیل قوانین بهبود یافته است، گفت: اگر مرمت بناهای تاریخی با نظارت های دقیق همراه باشد و با تکیه بر مشارکت بخش خصوصی به نحو شایسته پیش رود قطعا چشم انداز روشنی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.1396/7/5

کلید واژه: