امروز دوشنبه 2 مهر 1397      
/بناهای قابل واگذاری صندوق احیاء در عرصه شناخت/
خانه لطفی ؛ نمادی از معماری اصیل شهر تاریخی دامغان
خانه لطفی، نمادی از معماری اصیل شهر تاریخی دامغان، شامل قسمت های مختلفی می باشد که عبارتند از حیاط بیرونی ، اندرونی ، حیاط پشت ، حیاط اندرونی ، خانه مستخدمین و اصطبل که هر کدام شامل بخش هایی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، این بنا شامل قسمت های مختلفی می باشد که عبارتند از حیاط بیرونی ، اندرونی ، حیاط پشت ، حیاط اندرونی ، خانه مستخدمین و اصطبل که هر کدام شامل بخش هایی است که درخصوص هر یک مطالبی بیان می شود. قسمت ورودی حیاط بیرونی از طرف بالا محله است که در انتهای دیوار دارای تزئینات آجری بوده و بر روی دیوارهای طرفین درب ورودی طاق نماهای تزئینی ایجاد شده است.

در دو طرف درب ورودی به صورت دو طاقنما که بالای آنها دو طاقچه مانند مربع شکل است ایجاد شده و در طاقنمای وسطی که وسیعتر است درب ورودی قرار گرفته است. در پشت درب ورودی هشتی واقع شده که دارای طاقنماهایی با طاق گهواره ای است که در یکی از این طاقنماها راهرو به طرف حیاط می رود و به وسیله دو پله وارد حیاط می شود .

در سمت چپ راهروی ورودی اطاقی قرار دارد که پنجره ای به حیاط باز می شود. در قسمت ورودی راهرو از سمت حیاط در جنب آن طاقنمایی قرار دارد و بعد از آن اطاق دیگری ایجاد شده است. از همان اطاق که در قسمت راهرو است دربی به خانه صدیق باز می شده که فعلاً مسدود است. سپس حیاط واقع شده که شامل درختان و حوضی در وسط است.

در سمت روبروی ورودی ساختمان دو طبقه ساخته شده که طبقه اول آن زیرزمین و طبقه دوم آن که توسط 5 پله به آن راه می یابد شامل ایوان که چهار ستون گچی با سر ستون های گچبری شده زیبا دارد. در انتهای ایوان سه اطاق قرار دارد که اطاق وسطی وسیعتر و بنام پنج دری خوانده می شود .

از طریق زیرزمین حیاط اندرونی به حیاط های دیگر راه پیدا می کند به این صورت که ابتدا به محل مستخدمین سپس از طریق هشتی بخش اندرونی به حیاط اندرونی راه می یابد. حیاط اندرونی که خود شامل درب ورودی جداگانه هشتی ، راهروی ورودی که به وسیله دو پله به حیاط راه می یابد ، می باشد.

این بخش نیز در قسمت اصلی که به وسیله سه پله به آن راه پیدا می کند شامل ایوان که دو ستون گچی با سر ستون های گچبری شده است. در انتهای ایوان سه اطاق قرار دارد که از یکی از اطاق ها به صورت آشپزخانه استفاده می شود ، خانه های حیاط اندرونی نیز به صورت دو طبقه ساخته شده که طبقه اول زیرزمینی است. در طرف سمت راست ایوان نیز اطاقهایی قحیاط اندرونی خانه لطفیرار دارد که به وسیله سه پله از حیاط به این اطاقها راه پیدا می کند.

در پشت دیوار قسمت ورودی حیاط اندرونی دیگری قرار دارد که شامل حیاطآب انبار ، و یک اطاق که به وسیله سه پله از حیاط به آن راه پیدا می کند و باز در کنار این حیاط اندرونی محلی جهت اسکان مستخدمین است که خود شامل اطاق و حیاط است و همانطور که قبلاً گفته شد از محل مستخدمین به حیاط بیرونی به وسیله راهروی زیرزمینی راه پیدا می کند و برای ارتباط با حیاط اندرونی و حیاطاندرونی دیگر بوسیله دربی که در هشتی حیاط اندرونی قرار دارد انجام می گیرد. در کنار حیاط اندرونی اصلی اصطبل قرار دارد جهت بستن اسب ها که دارای سقف گنبدی به صورت 6 گنبد کوچک است .

بنای فوق مربوط به شجاع لشکر که در دوره قاجاریه حاکم دامغان بوده است ، می باشد.1396/7/10

کلید واژه: