امروز دوشنبه 2 مهر 1397      
به منظور احیا، مرمت و بهره برداری مدت معین:
خانه حسن پور اراک توسط صندوق احیاء، به سرمایه گذار بخش خصوصی تحویل شد
مراسم تحویل و تحول « خانه حسن پور »اراک با حضور مسئولان میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی، سرمایه گذار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، مراسم تحویل و تحول « خانه حسن پور» استان مرکزی با حضور کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان، سرمایه گذار و بهره بردار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء انجام شد .

بازگشایی پاکت ج این بنای تاریخی خرداد ماه سال جاری در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی انجام شد و با اعلام نام برنده و پس از طی مراحل قانونی این بنا تحویل محمد قرنی، به عنوان برنده مزایده این بنای تاریخی شد .

بنای تاریخی یاد شده، به مدت 12سال واگذار و صد و پنجاه میلیون تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته شده است، همچنین هزینه اجاره ماهیانه برای این بنا یک میلیون و پنج هزار تومان تعیین شده است .1396/7/17

کلید واژه: