امروز دوشنبه 2 مهر 1397      
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:
کمیسیون فرهنگی مجلس حامی احیاء بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اثر بخشی احیاء بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور، گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حامی احیاء بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است که البته مراحل مختلف این اقدام باید با نظارت دقیق متولی واگذاری این بناهای تاریخی انجام شود.

مهدی شیخ در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، حجت الاسلام و المسلمین مهدی شیخ، تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس حامی این طرح است و هر گاه که مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای شرکت در نشست های مشترک در مجلس حاضر می شوند یکی از موارد مهمی که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، پیشرفت اقدامات در زمینه احیاء بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه عملکرد صندوق احیاء بناهای تاریخی، در دولت تدبیر و امید، عملکرد شایان توجهی بوده است، افزود:

به علت گستردگی و کثرت بناهای تاریخی در کشور بودجه دولتی به تنهایی پاسخگوی مرمت این حجم از بنای تاریخی نیست و ورود بخش خصوصی به این حوزه راهبرد مناسبی برای حفظ ابنیه تاریخی کشور و ورود آن ها به چرخه بهره وری است که البته مراحل مختلف این اقدام باید با نظارت دقیق متولی واگذاری این بناهای تاریخی انجام شود.

مهدی شیخ، تاکید کرد: اینکه بناهای تاریخی کشور به عنوان یکی از مهمترین داشته ها و ثروت های فرهنگی ما برای بهره برداری و قرار گرفتن در چرخه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند و در صنعت گردشگری به ایفای نقش بپردازند، قطعا یک راهکار درست و اساسی است تا هم از این طریق منافع اقتصادی ما تامین شود و هم منافع فرهنگی و اجتماعی کشور .

وی با بیان اینکه گردشگری هم اکنون در کنار سینما بزرگترین و موثرین صنعت فرهنگی جهان است، گفت: بی توجهی نهادهای عمومی کشور به این حوزه می تواند از طریق شیوه هایی نظیر احیاء بناهای تاریخی به واسطه سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد مراکز فرهنگی اقتصادی جدید در کشور جبران شود .

نماینده تهران در مجلس همچنین افزود: بناهای تاریخی برای ما یک ثروت اجتماعی بزرگ هستند که امروز می توانند حتی پر رنگ تر از گذشته در اقتصاد و فرهنگ ما دارای جایگاه و نقش خاص خود باشند، به شرط آنکه امکان به حرکت در آوردن این بخش با شیوه هایی نظیر ورود بخش خصوصی مهیاشود.1396/7/17

کلید واژه: