امروز يکشنبه 28 مرداد 1397      
بازدید فنی کارشناسان صندوق احیاء از روند فعالیت های مرمتی کاروانسرای دودهک
کارشناسان فنی صندوق مراحل فعالیت های مرمتی کاروانسرای دودهک استان مرکزی را مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پیرو بازدید های ادواری کارشناسان فنی صندوق احیاء، کاروانسرای دودهک استان مرکزی به عنوان بناهای واگذار شده این صندوق، مورد بازدید قرار گرفتند .

فرشید عبدالهی رییس اداره فنی و مهندسی صندوق با اعلام این خبر، افزود: در جریان این سفر، کاروانسرای دودهک مورد بازدید قرار گرفت که این بنا در حال حاضر در مرحله مرمت بام و تجهیز بنا قرار دارد.1396/7/18

کلید واژه: