امروز يکشنبه 28 مرداد 1397      
بازدید کارشناس فنی صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان اصفهان
کارشناس فنی صندوق احیاء، کاروانسرای کوهاب نطنز، خانه شیران و سرهنگ بخردی استان اصفهان را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پیرو بازدید های ادواری کارشناسان فنی صندوق احیاء، کاروانسرای کوهاب نطنز، خانه شیران و سرهنگ بخردی استان اصفهان به عنوان بناهای واگذار شده این صندوق، مورد بازدید قرار گرفتند .

بابک سیدی کارشناس فنی صندوق با اعلام این خبر، افزود: با همراهی ناظر استانی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از خانه شیران و بخردی بازدید به عمل آمد و در اینباره مذاکره با سرمایه گذار در مورد انجام مرمت های اضطراری و استحکام بخشی در بخش های بام و تزئینات انجام شد و همچنین بر لزوم انجام حفظات فیزیکی از بنا تأکید شد.

وی در ادامه، تصریح کرد: در جریان این سفر، کاروانسرای کوهاب نطنز نیز مورد بازدید قرار گرفت که این ابنیه در مرحله تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی مرمت است.1396/7/19

کلید واژه: