امروز سه شنبه 1 آبان 1397      
جانفشان، تصریح کرد:
توسعه فعالیت های فنی و مهندسی در احیاء اماکن تاریخی کشور
سرپرست صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی از توسعه فعالیت های فنی، مهندسی و تحقیقات پیرامون مرمت و احیاء اماکن تاریخی در این صندوق خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پرهام جانفشان با تأکید بر لزوم توجه به فعالیت های علمی جامعه دانشگاهی کشور در حوزه مرمت بناهای تاریخی، تصریح کرد: صندوق احیاء، در راستای توسعه اقدامات فنی، مهندسی و تحقیقات پیرامون مرمت و احیاء اماکن تاریخی برنامه های جدی را در دستور کار خود قرار خواهد داد .

وی، ادامه داد: روند روبه گسترش تعامل میان دانشگاه و اتاق های فکر و بدنه اجرایی حوزه احیاء بناهای تاریخی یکی از عوامل مهمی است که سبب رشد کیفی فعالیت این حوزه در کشور می شود و در این رهگذر نتایج راهبردی در زمینه باززنده سازی ابنیه تاریخی شکل خواهد گرفت .

جانفشان همچنین با اشاره به تجارب ارزشمند بدنه تخصصی معماری کشور در حوزه احیاء بناهای تاریخی، خاطر نشان کرد: ارائه طرح مرمت و بازنده سازی توسط مشاوران خبره و انجام عملیات اجرایی توسط افراد با صلاحیت و دارای مهارت و تجربه کافی یکی از اقداماتی است که به صورت مستمر در دوران جدید فعالیت های صندوق احیاء مورد توجه قرار می گیرد .

وی، با یادآوری این نکته که «کیفیت احیاء بناهای تاریخی باید با کمیت واگذاری بناهای تاریخی به این منظور، همگام و هم عرض توسعه یابد»، افزود: تمام تلاش ما استفاده از ظرفیت درونزای کشور در این عرصه است و ما معتقدیم که ظرفیت قابل اتکا بناهای تاریخی کشور می تواند در مسیر اقتصاد مقاومتی به خدمت گرفته شود .1396/8/22

کلید واژه: