امروز دوشنبه 28 آبان 1397      
خانه شریف توسط صندوق احیاء، به سرمایه گذار بخش خصوصی تحویل شد
به منظور احیا، مرمت و بهره برداری مدت معین:
مراسم تحویل و تحول « خانه شریف» بیرجند با حضور مسئولان میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی، سرمایه گذار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، مراسم تحویل و تحول « خانه شریف» بیرجند استان خراسان جنوبی با حضور کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان، سرمایه گذار و بهره بردار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء انجام شد   .

بازگشایی پاکت ج این بنای تاریخی خرداد ماه سال جاری در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی انجام شد و با اعلام نام برنده و پس از طی مراحل قانونی این بنا تحویل شرکت احیاء میراث کویر، به عنوان برنده مزایده این بنای تاریخی شد   .

بنای تاریخی یاد شده، به مدت 15 سال واگذار و هفتصد میلیون تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته شده است، همچنین هزینه اجاره ماهیانه برای این بنا یک میلیون تومان تعیین شده است   .

 

این بنا قرار است ظرف مدت 15 ماه مراحل مرمت را طی کرده و وارد چرخه بهره برداری شود.


1396/8/23

کلید واژه:بیرجند، تحویل و تحول، خانه شریف