امروز سه شنبه 1 آبان 1397      
/بناهای واگذار شده صندوق احیاء در عرصه شناخت/
خانه تاریخی گلشن یا هتل لاله یزد بنایی قاجاری با طراحی منحصر به فرد
خانه تاریخی گلشن یزد متعلق به دوره قاجار از جمله بناهای واگذار شده صندوق احیاء است که هم اکنون با عنوان هتل لاله یزد در مرحله بهره برداری قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، خانه گلشن یزد که از خشت ساخته شده با واقع شدن در قلب شهر یزد و دارای چهل و دو باب اتاق که هر کدام به شکل منحصر به فردی طراحی شده است.

ایوان و حیاط مرکزی خانه دارای ترکیب زیبای معماری اصیل با هشتی ها، دالان ها، اتاقهای ارسی و پنج دری و انعکاس نور شمسه پنجره ها است.

خانه گلشنی یزد از سه قسمت اندرونی  بیر ونی ونارنجستان تشکیل شده است وهر کدام مخصوص سکونت افراد خاصی از اعضای خانواده گلشنی وخدم وحشم آنان بوده است . حیاط اندرونی به 90سال پیش زمان قاجار برمی گردد.

نارنجستان بیرونی را مرحوم مروج در زمان رضا شاه به خانه الحاق نموده است ولی قسمت های دیگر در زمان قاجار ساخته شده است . داخل همه حیاط ها حوض وجود دارد این حیاط ها دارای بادگیر بوده است.

این بنای تاریخی توسط صندوق احیاء به منظور مرمت، احیاء و بهره برداری مدت معین به بخش خصوصی واگذار شده است.1396/8/30

کلید واژه: