امروز سه شنبه 1 آبان 1397      
با حضور سرپرست صندوق احیاء انجام شد:
بازدید میدانی از ابنیه تاریخی واگذار شده کاشان، قمصر، نطنز و قم / افتتاح فاز اول کاروانسرای سن سن و کوهاب همزمان با نوروز 97
دیروز جمعه سوم آذرماه پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء، علی کاظمی مدیرسرمایه گذاری و ابوالفضل عبیدی مدیر فنی این صندوق از بناهای صندوق احیاء در کاشان و قم بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای و اماکن تاریخی و فرهنگی به همراه معاونین این صندوق از کاروانسرای سن سن کاشان، خانه عامری های کاشان، کاروانسرای گبرآباد قمصر، خانه میرترابی و کاروانسرای کوهاب نطنز و خانه یزدان پناه قم بازدید کردند .

در بازدید از کاروانسرای سن سن کاشان مسائل فنی این پروژه بررسی شد و در ادامه سرمایه گذار این کاروانسرای تاریخی توضیحاتی از روند اجرای کار و تهیه طرح به سرپرست این صندوق ارائه داد .  در این بازدید  مقرر  شد فاز اول مرمت این کاروانسرای تاریخی تا پایان سال 96 توسط سرمایه گذار این بنا انجام شود و این فاز در نوروز 97 وارد چرخه بهره برداری شود.

بهره برداری این کاروانسرای تاریخی سال 95 توسط صندوق احیاء به مدت 25 سال با هزینه مرمت 2 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است .

در ادامه از کاروانسرای کوهاب نطنز یکی دیگر از کارونسراهای واگذار شده صندوق احیاء به بخش خصوصی بازدید میدانی انجام شد همچنین مقرر شد سرمایه گذار این بنا تا پایان سال جاری مرمت بخش پذیرایی این کاروانسرای تاریخی را به اتمام رسانده و افتتاح این بخش همزمان با آغاز سال 97 انجام شود.  بهره برداری این بنا نیز پیش تر توسط صندوق احیاء به مدت 20 سال یا هزینه مرمت 1 میلیارد و هفتصد میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار شده است .

در جریان سفر به شهرستان نطنز سرپرست صندوق احیاء از موزه نطنز و مسجد جامع این شهر نیز بازدید کرد .

پرهام جانفشان همچنین  از خانه میرترابی یکی از بناهای قابل واگذاری صندوق احیاء بازدید و شرایط فیزیکی بنا را به همراه عبیدی مدیرفنی این صندوق مورد ارزیابی قرار گرفت .

وی همچنین تاکید کرد هرچه سریع تر مقدمات واگذاری این بنای تاریخی توسط مدیر سرمایه گذاری این صندوق با همکاری رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز در دستور کار قرار بگیرد.

گفتنی است در ادامه این سفر از کارونسرای گبرآباد یکی دیگر از واگذاری های صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی بازدید و طبق تصمیمات گرفته شده قرار است مراحل بررسی و طرح مرمت این بنا و آغاز عملیات اجرایی مرمت این بنا در دستور کار مدیریت فنی و اجرایی صندوق احیاء قرارگیرد.

این کاروانسرا سال 96 توسط صندوق احیاء به مدت 20 سال با مبلغ مرمت 1 میلیارد و پانصد میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار شد ه است .

در ادامه با توجه  به  وظایف ذاتی صندوق احیاء مبنی بر نظارت بر بهره برداری بناهای واگذار شده این صندوق به بخش خصوصی از خانه عامری های کاشان و نحوه ارا ئه خدمات به گردشگران بازدید شد.

  در پایان این سفر نیز روند ارائه خدمات به گردشگران خانه یزدان پناه یکی دیگر  از نمونه ها موفق واگذاری های صندوق احیاء که سال گذشته در قم به بهره برداری رسید مورد ارزیابی قرار گرفت .


1396/9/4

کلید واژه:پرهام جانفشان، صندوق احیاء، واگذاری بناهای تاریخی