امروز سه شنبه 1 آبان 1397      
در جلسه کمیته کارشناسی فنی صندوق احیاء :
طرح های فاز صفر و یک مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان بررسی شد
در جلسه ای که پیش از ظهر امروز با حضور نمایندگان سرمایه گذار(شرکت سمگا) و مشاور طرح این پروژه (شرکت عمارت خورشید) و رییس اداره فنی و مهندسی صندوق احیاء به همراه ناظرین فنی صندوق احیاء برگزار شد طرح های اولیه کاروانسرای وکیل بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا در این جلسه که با حضور نماینگان سرمایه گذار و صندوق احیاء برگزار شد طرح های اولیه پروژه کاروانسرای وکیل کرمان به بحث و بررسی گذاشته شد

رییس اداره فنی و مهندسی صندوق احیاء گفت : مرحله مستند سازی، وضع موجود بنا انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به انجام آسیب شناسی پروژه ادامه داد: یکی از الزامات ورود به بحث مرمت آسیب شناسی است که به عنوان بحث های اصولی مرمت در نظر گرفته می شود.

عبداللهی با اعلام اینکه بحث های مربوط به مستند سازی این پروژه به پایان رسیده است گفت: در بحث مطالعات و پیشینه های تاریخی کاروانسرای وکیل نیز نمایندگان شرکت سرمایه گذار توضیحاتی از روند بررسی های مطالعاتی و تاریخی را ارائه دادند.

وی افزود: عکس ها، مستندات، نقشه های تاریخی، سنداژها و آزمایشات مکانیک خاک و به کارگیری شیوه های نوین برداشت از بناهای تاریخی پیش نیاز تهیه نقشه های پایه هستند که همه این موارد برای کاروانسرای تاریخی وکیل انجام شده است.

رئیس اداره فنی و مهندسی صندوق احیاء در خصوص مطالعات وضع موجود افزود: این مطالعات در سه بخش مطالعات معماری، تاسیسات و سازه انجام شده است.

وی اضافه کرد با توجه به پیشرفت کار به زودی در هفته های آتی لکه گذاری احیاء و طرح مرمت و احیاء در دستور کار کمیته کارشناسی قرار می گیرد .

فرشید عبدالهی در پایان اشاره کرد: در این جلسات کارشناسی با تکیه بر مباحث علمی طرح های پروژه ها بارها بررسی می شود و هنگامی که تمامی موارد اصلاحی لازم انجام شد این طرح برای بررسی، تصویب و ابلاغ جهت اجرا در شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء مطرح می شود.


1396/9/5

کلید واژه:کاروانسرای وکیل، کرمان، صندوق احیاء، ناظرین فنی