امروز سه شنبه 1 آبان 1397      
به منظور احیا، مرمت و بهره برداری مدت معین:
خانه امینیان کرمان توسط صندوق احیاء، به سرمایه گذار بخش خصوصی تحویل شد
مراسم تحویل و تحول « خانه امینیان» کرمان با حضور مسئولان میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، سرمایه گذار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، مراسم تحویل و تحول « خانه امینیان» کرمان با حضور مسئولان اداره کل میراث فرهنگی کرمان، سرمایه گذار و بهره بردار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء انجام شد .

بازگشایی پاکت ج این بنای تاریخی خرداد ماه سال جاری در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی انجام شد و با اعلام نام برنده و پس از طی مراحل قانونی این بنا تحویل سعید سلطانی، به عنوان برنده مزایده این بنای تاریخی شد .

بنای تاریخی یاد شده، به مدت 20سال واگذار و پانصد میلیون تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته شده است، همچنین هزینه اجاره ماهیانه برای این بنا ششصد و ده هزار تومان تعیین شده است .

این بنا قرار است ظرف مدت 12 ماه مراحل مرمت را طی کرده و وارد چرخه بهره برداری شود .1396/9/12

کلید واژه: