امروز دوشنبه 26 آذر 1397      
نشست رئیس اداره فنی صندوق احیاء و شهردار منطقه یک کرمان با محوریت ارتقاء بهره وری کاروانسرای وکیل و خانه امینیان
رئیس اداره فنی و مهندسی صندوق احیاء بناهای تاریخی و شهردار منطقه یک شهر کرمان در نشستی مشترک زمینه های همکاری مشترک را با محوریت ارتقاء بهره وری کاروانسرای وکیل و خانه امینیان، بررسی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، کاروانسرای وکیل و خانه امینیان کرمان از جمله بناهای واگذار شده صندوق احیاء به منظور مرمت، احیاء و بهره برداری مدت معین به بخش خصوصی است که در منطقه یک شهرداری کرمان قرار دارد و در این نشست که با حضور فرشید عبدالهی رئیس اداره فنی و مهندسی صندوق احیاء بناهای تاریخی و علی سعیدی شهردار منطقه یک کرمان برگزار شد، زمینه های همکاری مشترک در مورد ارتقاء بهره وری از دو بنای یاد شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در جریان برگزاری این نشست شهردار منطقه یک کرمان با اعلام آمادگی برای بهره برداری از تجارب صندوق احیاء در حوزه بناهای تاریخی، ابراز امیدواری کرد تا بناهای بیشتری در بافت تاریخی کرمان بتوانند با همکاری های مشترک در فرآیند واگذار قرار گیرند.

فرهنگ سازی اقتصاد احیاء در بناهای تاریخی یکی از محور های دیگر نشست مشترک بود که بنابر درخواست رئیس اداره فنی و مهندسی احیاء مقرر شد تا برنامه ریزی های جامع تری برای معرفی آن در شهرداری کرمان انجام شود.1396/9/13

کلید واژه: