امروز دوشنبه 30 مهر 1397      
بازدید سرپرست صندوق احیاء از شروع به کار مرمت خانه نظامیه تهران
سرپرست صندوق احیاء بناهای تاریخی با حضور در خانه نظامیه تهران بنای واگذار شده صندوق احیاء، از نزدیک شروع به کار مرمت این خانه تاریخی پایتخت را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در این بازدید که با حضور معاون فنی، معاون سرمایه گذاری و رئیس اداره فنی و مهندسی انجام شد، پرهام جانفشان سرپرست این صندوق ضمن بازدید از اقدامات اولیه انجام شده و بر بهره برداری کامل از این بنای تاریخی تا پایان جاری تأکید کرد.

عملیات اجرایی مرمت خانه نظامیه تهران از جمله بناهای واگذار شده صندوق احیاء به منظور مرمت، احیاء و بهره برداری مدت معین، صبح امروز آغاز شد .

در مراسم صبح امروز که با حضور سرمایه گذار، رئیس اداره فنی و مهندسی و ناظر معاونت فنی صندوق احیاء انجام شد، سرمایه گذار و پیمانکار خانه نظامیه عملیات اجرایی مرمت را طبق طرح مصوب و ابلاغ شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء در قالب کاربری اقامتی، فرهنگی و پذیرایی آغاز شد .

گفتنی است خانه نظامیه تهران طی فرآیند مزایده توسط صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی به مدت 10 سال با هزینه مرمت 300 میلیون تومان و اجاره ماهیانه 15 میلیون و پانصد هزار تومان به شرکت مان مالک تجارت واگذار شده است.1396/9/14

کلید واژه: