امروز پنجشنبه 27 دی 1397      
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرھنگی:
شاهد تحولی ارزشمند در زمینه احیاء و مرمت آثار تاریخی هستیم
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری ، گفت: اگر نگاه به آثار تاریخی کشور صرفا نگاه تک وجهی باشد آثار تاریخی دچار فرسایش می شوند و ممکن است امکان انتقال فرهنگ با چالش هایی مواجه شود.

سعید اوحدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، افزود: باید بپذیریم که فرآیند فرسایش بسیاری از آثار تاریخی در طول زمان اجتناب ناپذیر است و برای چنین موضوعی باید تدابیر مشخصی را در نظر گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: دنیا و مجموعه های تاثیرگذار جهانی در حوزه گردشگری به این نتیجه رسیده اند که باید بخش های حامی احیاء و مرمت آثار تاریخی ایجاد و پلی برای تسهیل ارتباطات فرهنگی شوند.

سرپرست سرمایه گذاری سازمان میراث فرھنگی و گردشگری تصریح کرد: راهکار ایجاد صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی از بهترین تصمیم ها در راستای حمایت موثر فرهنگی از آثار تاریخی است.

اوحدی یادآور شد: مجموعه هایی همچون صندوق احیا، در سطح جهانی کمک می کنند تا بسیاری از آثار تاریخی علاوه بر حفظ، در روند مرمت فنی و اصولی نیز قرار گیرند.

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، متذکر شد: از جمله مشکلات مهم در حوزه گردشگری کمبود محسوس تأسیسات گردشگری کنار ابنیه تاریخی و فرهنگی است که با ایجاد بستر و ساز و کار مناسب در واگذاری های بنای های تاریخی به بخش خصوصی و با نظارت دقیق بخش مسئول، می توان به نتایج مثبتی در این زمینه رسید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد، بیان داشت: امکان نگهداری و مرمت همه این آثار توسط نهاد دولت وجود ندارد و راهکار موفق جهانی در این زمینه، ایجاد مجموعه های واسط همچون صندوق است.

اوحدی تاکید کرد: در حال حاضر شاهد یک تحول ارزشمند در زمینه احیا و مرمت آثار تاریخی در کشور هستیم که این موضوع علاوه بر توسعه حوزه گردشگردی، در بخش فرهنگی جامعه نیز با احیای برخی از سنت ها و رسوم ریشه دار جوامع مختلف محلی توانسته است موجب احیای ارزش ها شود.

سرپرست سرمایه گذاری سازمان میراث فرھنگی و گردشگری با اشاره به اهمیت و جایگاه «اقتصاد فرهنگ» در توسعه گردشگری، گفت: در این حال، لازم است تا در بحث واگذاری ها علاوه بر تسهیل شرایط برای ورود سرمایه گذار و بخش خصوصی به این حوزه، توجه ویژه ای هم در امر احراز اهلیت کارگزارن بهره برداری انجام گیرد.1396/11/5

کلید واژه: