امروز پنجشنبه 27 دی 1397      
فراخوان صندوق احیاء برای به روز رسانی و ارتقاء بانک اطلاعاتی مصالح
صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد با هدف معرفی و حمایت از اصناف و مشاغل مرتبط با تولید و فرآوری مصالح به منظور هدفمند کردن اجرای اقدامات مرمت و احیاء، بهینه سازی هزینه ها و کاهش زمان انجام اقدامات مرمت و احیاء نسبت به «به روز رسانی و ارتقاء بانک اطلاعاتی مصالح»و معرفی به متقاضیان اقدام نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، شرکت های علاقمند و مرتبط در این زمینه می توانند برای معرفی و ارسال مدارک جهت ثبت در این فهرست از تاریخ 15/11/96 با شماره تلفن 33930054-021 و ارسال ایمیل به آدرس Materialdata@outlook.com اقدام نمایند . »

گفتنی است، شناخت، ساماندهی و مدیریت بازار فعالیت ها، خدمات، محصولات و ...مرتبط با احیاء و بهره برداری از جمله اهدافی است که برای صندوق احیاء بناهای تاریخی ترسیم شده است .



1396/11/15

کلید واژه: