امروز پنجشنبه 27 دی 1397      
در شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء انجام شد:
تصویب طرح مرمت و احیاءخانه آقاجان نسب و طرح احیاء کاروانسرای وکیل
در نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء بناهای تاریخی طرح مرمت و احیاء خانه آقاجان نسب مازندران و طرح احیاء کاروانسرای وکیل کرمان به تصویب اعضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در نشست روز سه شنبه مورخ 24/11/96 شورای فنی و اقتصادی، که ساعت 15 این روز با حضور اعضای شورای یاد شده، معاون میراث فرهنگی استان مازندران و نماینده شرکت رویان راه سبز نیایش سرمایه گذار خانه آقاجان نسب، نماینده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری سمگا سرمایه گذار کاروانسرای وکیل کرمان و ناظران استانی صندوق احیاء در استان کرمان و مازندران آغاز شد، طرح مرمت و احیاء خانه آقاجان نسب مازندران و طرح احیاء کاروانسرای ویکل به تصویب اعضا رسید.

گفتنی است، شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی با حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شده و وظیفه بررسی و تصویب طرح های مرمت و احیاء بناهای واگذار شده صندوق احیاء را برعهده دارند .1396/11/25

کلید واژه: