امروز شنبه 3 فروردين 1398      
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء در دیدار با فرماندار آران و بیدگل، تأکید کرد:
حمایت قانونی و تسهیل گری صندوق احیاء از باززنده سازی کاروانسرای مرنجاب توسط بخش خصوصی
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی در دیدار با فرماندار آران و بیدگل ضمن اشاره به ضرورت افزایش همکاری ها و هماهنگی های محلی این صندوق با نهاد های تصمیم ساز در شهر های مختلف کشور، بر حمایت های قانونی این صندوق از احیاء بناهای تاریخی همچون کاروانسرای مرنجاب تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پرهام جانفشان در دیدار با ابوالفضل معینی نژاد با اشاره به فرصت احیاء بناهای تاریخی به عنوان یک ظرفیت منحصر به فرد در توسعه زیرساخت های گردشگری در شهرهای مختلف کشور از جمله آران و بیدگل، افزود: افزایش همکاری ها و هماهنگی های محلی صندوق احیاء با بخش هایی نظیر فرمانداری ها در مورد بازنده سازی بناهای تاریخی می تواند زمینه ساز اقدامات چشمگیری در این حوزه باشد.

وی با اشاره به اینکه صندوق احیاء در چارچوب قانون بیشترین تسهیل گری و حمایت را برای احیاء اماکن تاریخی به عنوان سرمایه های میان نسلی کشور، به کار می بندد، ادامه داد: کاروانسرای مرنجاب از جمله بناهای واگذار شده صندوق است که مباحث مربوط به آن را تا حصول نتیجه پیگیری می شود تا این بنا نیز همچون تجربه هایی موفق احیاء، در چرخه بهره برداری متناسب با شأن این بنا قرار گیرد.

جانفشان، خاطر نشان کرد: در حال حاضر صندوق احیاء علاوه بر واگذاری، تعیین کاربری و نظارت های پس از واگذاری، فرهنگ سازی برای عمومیت بخشی به باززنده سازی بناهای تاریخی را نیز در دستور کار قرار داده است و ما در دوره جدید فعالیت های صندوق احیاء، تلاش داشته ایم که بناهای واگذار شده را منطبق با جدول زمانبندی و به موقع به مرحله بهره برداری و افتتاح برسانیم چرا که رسیدن به مرحله بهره برداری این بناها خود بهترین تبلیغ برای تسری بیشتر فرهنگ احیاء در سراسر کشور است.

وی، تصریح کرد: تجربه‌ی احیاء بناهای تاریخی بیانگر این نکته است که در قالب باز زنده‌سازی، مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی می‌توان کمک قابل توجهی به اشتغال پایدار در کشور کرد و امیدواریم با افزایش همکاری ها میان این صندوق و تصمیم سازان در شهر های مختلف نظیر فرمانداری آران و بیدگل بتوانیم نقش قابل اتکایی در ایجاد اشتغال در جوامع شهری و روستایی داشته باشیم.

در ادامه این دیدار فرماندار آران و بیدگل فرماندار آران و بیدگل با اشاره به ظرفیت منحصر به فرد شهرستان آرام و بیدگل در حوزه بناهای تاریخی، گفت: این ظرفیت با همکاری صندوق احیاء می تواند به عنوان یک ظرفیت درونزا با توسعه زیر ساخت های گردشگری و باززنده سازی اماکن تاریخی خود نقش شایان توجهی در عمل به اقتصاد مقاومتی و جذب گردشگر برای کشور داشته باشد.

وی، با بیان اینکه توسعه تعاملات میان صندوق احیاء و فرانداری شهرستان آران و بیدگل زمینه ساز، اقدامات مثبتی در حوزه احیاء بناهای تاریخی این شهرستان است، خاطرنشان کرد: اشتغالزایی یکی از محور های مهم فعالیت های دولت تدبیر و امید است و ما معتقدیم که بهره برداری متناسب با شأن بناهای تاریخی می تواند گام مهمی در راستای اشتغالزایی باشد .

این مقام مسئول، افزود: هم اکنون صندوق احیاء در آران و بیدگل کاروانسرای مرنجاب را واگذار کرده که امیدواریم با مرمت این بنا و ورود آن به چرخه بهره برداری این بنای تاریخی به عنوان یک مدل موفق برای سایر بناهای شهرستان معرفی شود.


1396/11/26

کلید واژه: