امروز شنبه 3 فروردين 1398      
مدیر سرمایه گذاری صندوق احیاء، تصریح کرد:
احیاء بناهای تاریخی در روستاها عاملی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و فرهنگی کشور
مدیر سرمایه گذاری صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی، با اشاره به حضور این صندوق در سالن 12 در سومین نمایشگاه توانمند سازی های روستاییان و عشایر، گفت: صندوق احیا می تواند با توجه به گستردگی که بناهای تاریخی در حوزه روستاها دارند از طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی با احیاء اینگونه بناها واعطای کاربری جدید در حوزه گردشگری روستایی و توسعه فعالیت های اقتصادی و فرهنگی روستاها مثمر ثمر واقع شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، علی کاظمی افزود: پویایی اقتصاد کشور ارتباط بسیار نزدیکی با فعالیت های روستاییان و عشایر دارد و صندوق احیاء نیز با رویکرد معرفی فعالیت ها و توانمندی های خود در حوزه روستا در فضایی به مساحت 42 متر مربع در این نمایشگاه شرکت می کند.

وی با اشاره به نقش روستاییان و عشایر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: در فضای نمایشگاهی صندوق احیاء چند پروژه ما که در سال های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر در مرحله مرمت و یا بهره برداری قرار دارند مانند کاروانسراهای دهنمک سمنان، دودهک استان مرکزی، قوام آباد استان فارس، مرنجاب اصفهان و لات گیلان و غلعه میرغلام هاشمی ایلام نیز حضور دارند و به معرفی فعالیت ها و اقدامات خود می پردازند.

کاظمی همچنین در مورد سایر اقداماتی که صندوق احیاء در سومین نمایشگاه توانمند سازی های روستاییان و عشایر به اجرا خواهد گذاشت، گفت: در کنار این فعالیت ها ما نشستی تخصصی نیز در روز چهارشنبه از ساعت 14 الی 17 با موضوع «احیاء بناهای تاریخی با همکاری و جذب سرمایه بخش خصوصی» برگزار خواهیم کرد.

وی در تشریح بیشتر اهداف صندوق احیاء برای شرکت در این نمایشگاه، افزود: ، صندوق احیا می تواند با توجه به گستردگی که بناهای تاریخی در حوزه روستاها دارند از طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی با احیاء اینگونه بناها واعطای کاربری جدید در حوزه گردشگری روستایی و توسعه فعالیت های اقتصادی و فرهنگی روستاها مثمر ثمر واقع شود.

کاظمی، خاطرنشان کرد:ما اعتقاد داریم اگر کاروانسرا یا بنای تاریخی در یک روستا احیاء شود، می تواند سایر فعالیت های اقتصادی روستا را هم تحت تاثیر قرار دهد و با ایجاد خوداتکایی بیشتر در میان روستاییان و عشایر، گردشگری روستایی را رونق بخشد و در این رهگذر سایر حوزه ها نظیر ارائه محصولات کشاوریز و دامی نیز رونق خواهد یافت.

گفتنی است سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر پانزدهم تا هجدهم اسفندماه جاری در حل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.1396/12/15

کلید واژه: