امروز شنبه 3 فروردين 1398      
در شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء انجام شد:
تصویب طرح های مرمت و احیاء خانه شریف خراسان جنوبی و احیاء خانه مغیث الاسلام لرستان
در نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء بناهای تاریخی طرح مرمت و احیاء خانه شریف خراسان جنوبی و احیاء خانه مغیث الاسلام لرستان به تصویب اعضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در نشست روز یک شنبه مورخ 20/12/96 که ساعت 15 این روز با حضور اعضای شورای یاد شده، برگزار شد در ابتدا طرح احیاء خانه مغیث الاسلام بروجرد مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمع بندی های انجام شده این طرح به تصویب اعضا رسید .

در ادامه بررسی طرح مرمت و احیاء خانه شریف بیرجند خراسان جنوبی در دستور کار شورای فنی و اقتصادی قرار گرفت که منجر به تصویب این طرح شد .

طرح مرمت و احیاء کاروانسرای میاندشت سمنان از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود و مقرر شد این طرح پس از تکمیل شدن در جلسه بعد این شورا مجدد مورد بررسی قرار گیرد .

خانه شریف به مدت 15 سال طی فرآیند مزایده از سوی صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی به شرکت احیاء میراث کویر واگذارو هفتصد میلیون تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته شده است، همچنین هزینه اجاره ماهیانه برای این بنا یک میلیون تومان است .

این بنا قرار است ظرف مدت 15 ماه مراحل مرمت را طی کرده و وارد چرخه بهره برداری شود .

همچنین خانه مغیث الاسلام نیزبه مدت 20 سال به شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی، واگذارو یک میلیارد و پانصد میلیون تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته شده است، هزینه اجاره ماهیانه برای این بنا یک میلیون تومان تعیین شده است .

گفتنی است، شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی با حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شده و وظیفه بررسی و تصویب طرح های مرمت و احیاء بناهای واگذار شده صندوق احیاء را برعهده دارند .1396/12/21

کلید واژه: