امروز پنجشنبه 27 دی 1397      
مدیرعامل صندوق احیاء، تصریح کرد:
نشریه «احیاء» مأمنی برای پرداختن به بناهای تاریخی در ساحت رسانه
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، گفت: نشریه «احیاء بناها و بافت های تاریخی»که بصورت فصلنامه منتشر می شود، مأمنی برای پرداختن به بناهای تاریخی در ساحت رسانه خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پرهام جانفشان با بیان اینکه بحث احیاء بناهای تاریخی در کشور اگر چه به لحاظ زمانی دارای قدمت است، اما به لحاظ کارکردی هنوز نوپا است، افزود: این فرآیند نوپا و روبه رشد باید ترویج پیدا کند و نشریه احیاء بناها و بافت های تاریخی، به عنوان ارگان رسانه ایی صندوق احیاء، می تواند بستر علمی و ترویجی را فراهم کند که صاحبان اندیشه و تجربه این حوزه بتواند آراء و نظرات خود را در این نشریه منعکس کنند و مأمنی علمی برای پرداختن به بناهای تاریخی در ساحت رسلانه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این نشریه بیانگر دیدگاه ها و سیاست های صندوق احیاء نیز هست، افزود: با توجه به تخصصی بودن، این نشریه محلی برای بیان آراء و نظرات همه افرادی خواهد بود که علم؛ تجربه و تخصص لازم را در این زمینه دارند.

جانفشان ادامه داد: تاکنون در زمینه احیاء بناهای تاریخی نشریه تخصصی نداشته ایم و این مقوله تا به حال به صورت مستقل و تخصصی به عنوان یک نشریه مطبوعاتی مطرح نشده به همین دلیل «احیاء» با توجه به حوزه فعالیت خود می توان اثربخشی قابل توجهی داشته باشد.

مدیر مسئول نشریه «احیاء» با اشاره به رویکرد های هدف گذاری شده برای این نشریه، تصریح کرد: به عنوان رویکرد درون سیستمی بخشی از اهداف معطوف به بهره گیری از تجربیات احیاء از دیدگاه افرادی است که به صورت مستقیم با این مسئله ارتباط دارند و در رویکرد برون سیستمی ما تلاش داشته ایم بین بخش اقتصادی صندوق با جامعه ایی که به عنوان بهره برداران بخش خصوصی از آن یاد می شود پلی بزنیم.

وی با بیان اینکه مباحث علمی حوزه احیاء بناهای تاریخی در این نشریه جایگاه ویژه ای دارد و می تواند به عنوان یک مرجع برای طرح مباحث علمی در این حوزه باشد، ادامه داد: در شماره نخست ما یک رویکرد کلی را از مفهوم احیاء در ساحت رسانه ارائه دادیم و در قالب مصاحبه با افرادی که در حوزه سیاست گذاری در این عرصه نقش دارند، به تبیین این موضوع پرداختیم و در وهله بعدی با گفت و گو با افراد دارای صلاحیت علمی به تبیین این موضوع پرداختیم.

جانفشان، افزود: در این نشریه تلاش شده است با افراد درجه یک علمی گفت و گو شود، افرادی که به دلیل سوابق و تخصص لازم دارای تجربیات بین المللی نیز هستند و ما در شماره بعدی نشریه بخشی را به ترجمه چکیده مقالات و مطالب ارائه شده به زبان انگلیسی اختصاص خواهیم داد که می تواند علاقه مندان به این حوزه در خارج از کشور را نیز بهره مند سازد و در ذیل توسعه مقالات تخصصی به تولید علم و حتی ارائه آن در مجامع جهانی بینجامد.

جانفشان در پایان، خاطر نشان کرد: سایت نشریه نیز هم اکنون به عنوان محلی برای تضارب آراء و ارائه الکترونیک مطالب علمی فعال است و علاقه مندان می تواند مقالات خود را به آدرس پست الکترونیک ای سایت ارسال کنند، این مطالب بعد از داوری و انتخاب شورای سیاستگذاری در اختیار خوانندگان سایت نشریه قرار خواهد گرفت.1397/1/26

کلید واژه:پرهام جانفشان، مدیرعامل صندوق احیاء