امروز پنجشنبه 27 دی 1397      
ابتکار عمل صندوق احیاء در برگزاری هفته ابرکوه عامل تسری اتفاقات مثبت فرهنگی
فرماندار ابرکوه، گفت: ابتکار عمل صندوق احیاء در برگزاری هفته فرهنگی ابرکوه به عنوان نخستین رویداد گردشگری این صندوق در شش ماهه نخست سال، اتفاق مثبتی بود که به سایر بخش های سازمان نیز تسری پیدا کرد و پتانسیل فرهنگی شهرستان را بیش از پیش فعال ساخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، محمد کاظمی نسب ،تصریح کرد: دستگاه های متولی فرهنگی و گردشگری شهرستان ابرکوه در این رویداد فرهنگی که مجموعه خانه های تاریخی ابرکوه نقش محوری در آن داشت یکبار دیگر کنار هم جمع شدند و در قالب هماهنگی ها و همکاری های فزاینده تمام ظرفیت ها و داشته های شهرستان را در قالب المپیک فرهنگی عرضه کردند که مورد استقبال ویژه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفت.

کاظمی نسب، با اشاره به اینکه در هفته فرهنگی ابرکوه توانستیم پتانسیل خود را فراتر از آنچه تا کنون شناسانده شده بود به مخاطبان کشوری و بین المللی ابرکوه عرضه کنیم، افزود: اجرای بازی های بومی و نواهای محلی در کنارارائه صنایع دستی و غذاهای سنتی توانست عاملی برای موفقیت این رویداد فرهنگی و میزان گسترده استقبال علاقه مندان شود.

وی با اشاره به تلاش های بهره بردار بخش خصوصی مجموعه خانه های تاریخی ابرکوه، یاد آور شد: این تجربه موفق به ما نشان داد که گردشگری و فرهنگ می تواند نقش بی بدیلی در معیشت مردم داشته باشد و مجموعه مدیریتی با اتخاذ سیاست های ویژه اجازه نخواهیم داد فرهنگ غنی ابرکوه در ابرکوه بماند.

فرماندار این شهر نمونه گردشگری در کشور با اشاره به برپایی نمایشگاه های دائمی فرهنگی در ابرکوه، گفت: ما برنامه های جدی برای توسعه گردشگری در شهرستان ابرکوه داریم و امیدواریم با همکاری دستگاه های متولی این حوزه بتوانیم روز به روز گردشگران بیشتری را جذب این شهر دارای قدمت کنیم.1397/2/5

کلید واژه: